Nieuws Curaçao

OM Curaçao versterkt aandacht voor mensenhandel en mensensmokkel

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie op Curaçao versterkt zijn inspanningen in de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel met de aanstelling van een gespecialiseerde officier van justitie. Deze benoeming brengt de portefeuille voor mensenhandel en mensensmokkel onder de verantwoordelijkheid van twee ervaren officieren van justitie, bijgestaan door een senior parketsecretaris. Op deze manier wil het OM een krachtige impuls geven aan de bestrijding van deze ernstige vormen van criminaliteit.

Naast strafrechtelijke vervolging houdt het OM zich ook bezig met beleidsmatige maatregelen ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Het team van het OM zal bijdragen aan een bewustwordingscampagne vanuit de taskforce mensenhandel en het Actiecentrum Ondermijning Curaçao (ACOC).

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Dit initiatief komt op een cruciaal moment, aangezien recente beoordelingen van internationale organisaties de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel op Curaçao als onvoldoende hebben gekwalificeerd.

Het recente TIP-rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelde dat de regering van Curaçao niet voldoet aan de minimumnormen voor de bestrijding van mensenhandel en dat er geen significante inspanningen worden geleverd om dit aan te pakken. 

De rapportage benadrukt ook de noodzaak om te zorgen voor een efficiëntere coördinatie tussen de regeringsinstanties en maatschappelijke organisaties bij de aanpak van mensenhandel. Bovendien moet er meer nadruk worden gelegd op de bescherming van slachtoffers en de preventie van mensenhandel.

De aanpak van mensenhandel en mensensmokkel vereist een gecoördineerde en geïntegreerde inspanning van zowel de autoriteiten als maatschappelijke organisaties. Het Openbaar Ministerie van Curaçao streeft naar een versterking van deze inspanningen om deze ernstige vormen van criminaliteit effectief aan te pakken en slachtoffers te beschermen.

Deel dit artikel