Nieuws Curaçao

OM: mensenhandel steeds vaker arbeidsuitbuiting

WILLEMSTAD – Steeds meer mensenhandelzaken gaan om arbeidsuitbuiting en steeds minder om seksuele uitbuiting. Dat stelt het Openbaar Ministerie in zijn jaarverslag over 2021.

Het OM zegt dat de verschuiving ‘voorzichtig’ gaat en noemt als reden de verslechterende omstandigheden van de landen om ons heen, in het bijzonder Venezuela, waar sprake is van een grote groep ongedocumenteerde werkers die bereid is in sectoren als de bouw en snèks te werken. 

De laatste jaren heeft de rechtspraak geoordeeld dat deze personen naar de maatstaven van het Caribisch en ZuidAmerikaans gebied weliswaar slachtoffer zijn van slecht werkgeverschap, maar niet de strafrechtelijke grens bereiken van mensenhandel. 

Dit bemoeilijkt vervolging voor mensenhandel. Er is geregeld sprake van vervolging van mensensmokkel en illegale arbeidstewerkstelling. Indien er geen sprake is van mensenhandel, wordt, indien er bewijs is, vervolgd voor mensensmokkel of illegale tewerkstelling. 

In twee gevallen heeft dit in 2021 geleid tot een vrijspraak voor wat betreft mensenhandel en in één geval heeft het OM besloten om geen mensenhandel ten laste te leggen, maar overtreding van de arbeidsregeling. 

Beleidsmatig

Los van de strafzaken houdt het OM zich ook op beleidsniveau bezig met mensenhandel. Zo is er actief bijgedragen aan de bewustwordingscampagne van het Ministerie van Justitie, worden er overleggen gevoerd met (internationale) organisaties, zijn er meerdere maandelijkse bijeenkomsten waar het OM aan deelneemt en is er een commissie ingesteld met medewerkers van het Ministerie van Justitie, het OM en slachtofferhulp. 

Verder zijn er videoconferences geweest met alle betrokken ketenpartners binnen Curaçao, waaronder de politie, het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en de Kustwacht. 

Daarnaast werden er besprekingen gevoerd om arbeidsuitbuiting op te gaan pakken met het SOAW. Met de politie werd structureel gekeken naar mogelijke kansen binnen strafzaken en werd getracht de informatielijnen meer te stroomlijnen.

Deel dit artikel