Nieuws Curaçao

Onderzoek naar media en persvrijheid op Curaçao

WILLEMSTAD – Het Think To DO Institute wil van de media weten hoe zij denken over de persvrijheid in de Curaçaose democratie. Het resultaat moet een aanvulling zijn op de ‘Press Freedom Index’ van Reporters zonder Grenzen, die enkel kijkt naar persvrijheid en niet de kwaliteit van de journalistiek meet, noch mensenrechtenschendingen in het algemeen.

Uit onderzoek van onderzoeksinstituut Think To DO blijkt dat de weerbaarheid van een samenleving direct verband houdt met de kracht van de democratie. En de democratie wordt ondersteund door een goed opgeleide bevolking waaraan ook de vrije pers een groot deel bijdraagt.

De index bestaat uit een vragenlijst aan de hand van zeven algemene criteria, waaronder media onafhankelijkheid, milieu en zelfcensuur, wettelijk kader, en misbruik.

De vragenlijst houdt rekening met het wettelijk kader voor de media, waaronder straffen voor persdelicten, het bestaan van een staatsmonopolie voor bepaalde soorten media en de manier waarop de media worden gereguleerd, en de mate van onafhankelijkheid van de publieke media.

Het Think To DO-instituut gaat nu twee onderzoeken initiëren. Eén voor de media-industrie zelf en één voor de gemeenschap. Het eindrapport wordt in april van dit jaar gepubliceerd.

Deel dit artikel