Nieuws Curaçao

Onderzoek naar ouders met schoolgaande kinderen

WILLEMSTAD – De Universiteit van Curaçao gaat onderzoek doen naar de belasting die ouders ervaren bij het ondersteunen van hun schoolgaande kinderen. Het kwantitatieve onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking Foundation Fair Educational Chance en de Rijksuniversiteit Groningen.

Al geruime tijd zijn er sterke signalen dat ouders/verzorgers met schoolgaande kinderen veel druk, spanning, frustratie en onzekerheid ervaren bij het ondersteunen van hun kinderen als het gaat om huiswerk, schoolopdrachten en/of schoolgerelateerde activiteiten.

Het heeft er alle schijn van dat de ouderbelasting de afgelopen jaren nog meer is toegenomen wegens partieel thuisonderwijs en de coronamaatregelen van de afgelopen twee jaar.

Maar volgens de onderzoekers zijn er geen cijfers bekend over de mate waarin ouders worden belast en welke impact dit heeft op hun gezin, hun privéplanning en mogelijke implicaties voor de schoolresultaten van hun kinderen.

Het gaat om kwantitatief onderzoek waarbij zoveel mogelijk ingevulde vragenlijsten antwoord moet geven op de onderzoeksvragen. Aan de hand van de resultaten kunnen dan concrete adviezen gegeven worden aan beleidsmakers.

De vragenlijst is in te vullen op een link van de universiteit: www.uoc.cw/ouderbelasting.

Deel dit artikel