Nieuws Curaçao

Onderzoek tarieven medicijnen moet over een half jaar leiden tot verhoging receptregelvergoeding

WILLEMSTAD – De Curaçaose Zorgautoriteit in oprichting gaat een onderzoek starten om de tarieven van apotheken te bepalen. Dat is de uitkomst van een gezamenlijk overleg van de apothekersvereniging VAE en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Over zes maanden moet dat klaar zijn.

De apothekers willen de receptregelvergoeding verhoogd zien van zeven naar tien gulden. De oude tarieven zijn na 2001 niet meer aangepast.

Het overleg was afgedwongen door de rechter, die eiste dat de partijen zouden overleggen over de hoogte van de receptregelvergoeding, de duur van het onderzoek naar tarieven en de mogelijkheid om de receptregelvergoeding tijdelijk te verhogen.

Dat laatste komt er niet, tot teleurstelling van de apothekers, die zeggen acuut een probleem te hebben om financieel te kunnen voldoen aan de wettelijke taak om de apotheek open te houden tussen 08.00 en 19.00 uur.

Beide partijen hebben afgesproken dat zij elke twee weken met elkaar vergaderen, de tijdelijke verhoging van de receptregelvergoeding kan dan alsnog worden geadresseerd.

Het toegezegde onderzoek zal vier tot zes maanden duren en worden uitgevoerd door een nog aan te trekken zelfstandige organisatie. De resultaten worden aan de apothekers voorgelegd voor hoor en wederhoor.

Deel dit artikel