Nieuws Curaçao

Onderzoek vergunningverlening, handhaving en toezicht in Caribisch Nederland 

Geschatte leestijd: 2 minuten

DEN HAAG – De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT vorige maand gevraagd een onderzoek uit te voeren en aanbevelingen te doen voor een goed functionerend stelsel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, ook wel VTH genoemd, op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

Een projectteam van de ILT en LNV voert het onderzoek uit. Eind november en medio januari komt het projectteam voor gesprekken en dossieronderzoek naar Bonaire. 

De gezaghebber van Bonaire heeft de staatssecretaris ook verzocht de expertise van de ILT in te zetten in aanvulling op al ingezette verbetertrajecten binnen het Openbaar Lichaam van Bonaire. In februari en maart 2023 bezoekt het team Sint Eustatius en Saba. 

De situatie over de periode 2020 tot en met 2022 wordt in kaart gebracht en er wordt vooruit gekeken naar wetgeving die volgend jaar in werking treedt. 

Het toetsingskader van deze onderzoeken wordt gevormd door de bouw- en milieuwetgeving en de wet voor natuurbescherming.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het team brengt in beeld wat goed gaat, wat minder goed gaat en wat er eventueel nodig is om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. 

De conclusies en aanbevelingen die hieruit volgen worden opgenomen in een rapport dat wordt aangeboden aan de staatssecretaris, de bestuurscolleges, regeringscommissaris en de eilandsraden.

Deel dit artikel