Nieuws Curaçao

Belastingdienst Curaçao: verlaging onroerendezaakbelasting niet aan de orde

Foto boven: Livinggoed.com

De grondbelasting op Curaçao gaat niet omlaag. Vanochtend meldde Curaçao.nu dat de onroerendezaakbelasting zou worden verlaagd vanaf 1 januari 2019, met terugwerkende kracht dus. Een memo van het ministerie van Financien was terecht gekomen op de burelen van deze website. Maar het ministerie van Financiën meldt dat die plannen niet doorgaan.

De verwarring is ontstaan omdat de vorige Staten de verlaging die door de regering Rhuggenaath was voorbereid had goedgekeurd. Dat gebeurde in de vergadering van 11 maart 2021. Maar de Landsverordening is daarna nooit gepubliceerd. Wetten die niet gepubliceerd worden door de regering, treden niet in werking, ondanks een meerderheid in de Staten.

Bedoeling van het parlement destijds was om aanzienlijke voordelen voor de burger te bieden door een tariefschijf toe te voegen en in de onderste tariefschijven lagere percentages te hanteren.

Cft

Nadat de Staten van Curaçao de algehele tariefsverlaging vlak voor de verkiezingen had goedgekeurd, heeft het College Financieel toezicht in een advies geoordeeld dat invoering van een lastenverlichting in de OZB niet rijmt met het feit dat Curaçao een zeer groot begrotingstekort heeft en afhankelijk is van liquiditeitssteun.

Daarbij waren de gevolgen van deze tariefsverlaging niet verwerkt in de begroting. Het Cft had wel aangegeven dat de verlaging kan worden doorgevoerd indien er elders in de begroting compenserende maatregelen zouden worden genomen door bijvoorbeeld de uitgaven te verlagen. Maar dat heeft de regering Rhuggenaath nagelaten

Tariefgroepen

De onroerendezaakbelasting zoals vastgesteld in 2013 blijft dus van kracht. Er zijn drie tariefgroepen, waarvan de eerste tot 350.000 gulden vrij is van een vaste aanslag en enkel een variabel percentage hanteert.

Voorbeeld:

Stel je huis is 375.000 gulden waard. Dan kom je in tariefgroep 2 terecht en betaal je een vast bedrag van 1.400 gulden. Vervolgens betaal je 0,5 procent over de meerwaarde. Die is 375.000 – 350.000 = 25.000 gulden. Het variabele bedrag komt dan uit op 0,5 procent van 25.000 piek is 125 gulden. De OZB komt hiermee totaal op 1525 gulden.

Als het nieuwe tarief had gegolden, dan zou je in dit voorbeeld 575 gulden hebben betaald, 950 gulden minder dan het huidige OZB bedrag.

Termijnen

De belastingdienst meldt dat de aanslagen over 2019 inmiddels de deur uit zijn en dat deze maand ook de OZB-aanslagen voor 2020 worden verstuurd. Op de aanslag staat de vastgestelde waarde, de verschuldigde OZB en hoe je kunt betalen.

Excuses

De redactie van Curaçao.nu biedt haar verontschuldiging aan voor het misverstand dat door haar toedoen is ontstaan.


Deel dit artikel