Nieuws Curaçao

‘Ontwikkeling Zakitó-gebied gevaar voor stranden en hotels van Parasasa’

WILLEMSTAD – De ontwikkeling van het Zakitó-gebied bij Koredor vormt mogelijk een gevaar voor de koralen langs de kust in westelijke richting en de stranden van Parasasa. De daarnaast gelegen grote hotels kunnen deze modder op hun stranden krijgen. Sociaal geograaf François van der Hoeven waarschuwt voor de gevolgen.

Het Zakitó-gebied ligt aan de zuidkant van Curaçao, bij Koredor en strekt zich uit van het Rif/mangrovegebied tot het strand van Parasasa. Het gebied bestaat uit het mangrovegebied, het voormalige Holiday strandhotel, een ander mangrovegebied, het ‘Parke Lucha pa Libertat’ met het Tula-monument, de ontwikkeling van Coney Island, het Aqualectra-gebied, het vissersdorp en de Zakitó-lagune.

door François van der Hoeven

Van 5 december 2022 tot en met afgelopen maandag, 16 januari ligt bij Domeinbeheer het verzoek tot het verkrijgen van een vergunning voor Royal Holding Company II bv. ten behoeve van de ontwikkeling van een jachthaven/marina, de benodigde bouwwerken aan te leggen en benodigde werkzaamheden te kunnen verrichten in de Zakitó- lagune, een deel van het rifwater van Otrobanda tot aan Parasasa/Piscaderabaai. Belanghebbenden kunnen in deze periode inzage krijgen en gemotiveerd hun zienswijzen ter zake schriftelijk naar voren brengen.

Allereerst is het van belang om bij Domeinbeheer de plannen te bestuderen want we weten niet waar de jachthaven gebouwd wordt, welke bouwwerken worden aangelegd en wat de benodigde werkzaamheden inhouden. De jachthaven zou gebouwd moeten worden aan de zijde van de acht woontorens in de Zakitó-lagune.

Uitdiepen

De benodigde werkzaamheden houden het uitbaggeren van de plaats van de jachthaven in en een ‘kanaal’ naar de bestaande lage brug en een doorgang naar de zee. De lage, vaste brug zou vervangen moeten worden door een ophaalbrug. De diepte in de jachthaven, in de verbinding met de zee en op de plaats van de brug zou drie meter moeten worden. Het kanaal naar zee op de plaats van de brug zou twintig meter breed moeten worden.

Het uitdiepen van een deel van de lagune zal tot gevolg hebben dat met eb (uitstromend water) de koralen langs de kust in westelijke richting vervuild worden door de modder uit de lagune. De stranden van Parasasa en de daarnaast gelegen grote hotels kunnen deze modder op hun stranden krijgen. Een overdreven scenario? Nee.

Santa Cruz

In de jaren zeventig of tachtig van de vorige eeuw besloot de overheid ten behoeve van de vissers aan de Santa Cruzbaai een kort kanaaltje te maken van de buitenbaai naar de achterliggende lagune om de vissers een veilig haventje te geven en om de stank van de lagune in de droge tijd te elimineren.

Het resultaat: een dagelijkse modderstroom die de Santa Cruzbaai zo troebel maakte dat het strand zijn aantrekkingskracht op bezoekers verloor. Heel geleidelijk aan nam de modderstroom af, maar het duurde tot in deze tijd voordat er weer sprake was van een enigszins mooie baai en een mooi strand.

Voor de jachten in de Zakitólagune moet een veel dieper kanaal worden gegraven. Minimaal drie en misschien zelfs wel vier meter diep. De hoeveelheid modder die dan met eb naar zee stroomt zal veel meer zijn dan bij Santa Cruz.

Hier wat overwegingen bij het uitbaggeren van de Zakitólagune. Een verschil tussen de Zakitó-lagune en de lagune van Santa Cruz is de originele diepte. De Santa Cruz-lagune is heel ondiep, de Zakitó-lagune is drie meter diep in het midden.

De bodem loopt geleidelijk aan op tot een meter diep voor de mangroven. Dat is de reden dat de ondiepe opening naar de zee (een meter diep) zonder problemen het water in de lagune kan verversen. Maar als het nodig is om de verbinding naar zee te verdiepen en te verbreden dan neemt de kans op een modderstroom snel toe.

Een kanaal naar zee van twee meter diep is mogelijk haalbaar zonder dat er veel modder met eb wordt afgevoerd. Dieper is riskant. Maar, de meeste middelgrote zeiljachten steken al gauw twee meter diep. Een jachthaven voor niet al te grote motorjachten en kleine zeiljachten behoort tot de mogelijkheden zonder het milieu langs de kust met modder te vervuilen.

Bewijzen

Een wetenschappelijk onderzoek door een waterbouwkundig ingenieur en een marien bioloog is nodig om bovenstaande beweringen te staven of af te wijzen. De schrijver van dit stuk is hiervoor niet deskundig genoeg. Het uitgraven van een diepere en bredere ingang naar zee zal tijdens de constructiefase in ieder geval vervuiling in zee veroorzaken.

Er is een ophaalbrug in het kanaal naar zee gepland. Wie gaat hiervoor en voor de baggerwerk de kosten dragen? Bovenstaande effecten betreffen de aanleg van de jachthaven in de Zakitó-lagune.

Voor de bewoners van Royal Palm Resort is er nog een probleem dat zich in de nabije toekomst gaat manifesteren. De Royal Holding Company II bv. kreeg een bouwvergunning om acht woontorens ten oosten en naast het Royal Palm Resort te bouwen. Deze woontorens worden nu gebouwd.

De ontwerpers van het plan menen dat de bewoners van de woontorens wel gebruik kunnen maken van de weg die door het Royal Palm Resort gaat. Afgezien van de vraag of deze toegang kan worden afgedwongen zou het volume verkeer op de nauwe straten van het Royal Palm Resort al snel tot grote problemen leiden. Hiervoor moet een andere oplossing gezocht worden.

Ten slotte is het goed te weten dat twee ‘door de mens’ volledig afgesloten kleine lagunes tussen de plaats van de oude zoutpannen en de Koredor langs de zee vreselijk stinken. De oplossing is waarschijnlijk door deze lagunes weer in verbinding te stellen met de Zakitó-lagune. De vraag is wie daar verantwoordelijk voor is.

Deel dit artikel