Nieuws Curaçao

Onverzekerd rijden vormt een ernstig risico voor inwoners en toeristen op Curaçao

WILLEMSTAD – De hoge mate van onverzekerd rijden op Curaçao vormt een ernstig risico voor zowel inwoners als toeristen op het eiland. Recent werd duidelijk – op basis van ongevallenstatistieken van Forsensys – dat een alarmerende 28 procent van de automobilisten op Curaçao onverzekerd rondrijdt. Volgens Ronald Ketellapper en Servaas Houben, beide actuarissen uit de verzekeringswereld, moet de Curaçaose overheid in actie komen.

De ernst van de situatie wordt benadrukt door het feit dat slachtoffers van ongevallen veroorzaakt door onverzekerde bestuurders vaak achterblijven met ongedekte materiële schade, maar ook letselschade met alle financiële en emotionele gevolgen van dien. De dekking op Curaçao bedraagt 150.000 gulden per schadegeval, vaak ontoereikend, zeker als letselschade aan de orde is.

Denk dan aan kosten van ziekenhuisopname, eventuele revalidatie en hulpmiddelen. Maar ook inkomensderving kan niet worden gecompenseerd. Een zzp’er uit Curaçao of Nederland die een half jaar zonder inkomen moet rondkomen, omdat hij is aangereden door een onverzekerde Curaçaoënaar, heeft gewoon pech: die schade is niet verzekerd ook al schrijft de wet dat voor.

Handhaven

In een reactie op deze crisis stellen beide actuarissen voor dat prioriteit moet worden gegeven aan het handhaven van de wet. Dit vereist een gecoördineerde inspanning van de overheid om te zorgen voor naleving van de verzekeringsvereisten. De focus ligt op het beschermen van onschuldige weggebruikers en toeristen en het garanderen van een veiligere verkeersomgeving.

Interessant is de vergelijking met de verzekeringspraktijken in andere landen. Hoewel Curaçao’s minimale dekkingsbedrag voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekeringen, vastgesteld op 150.000 gulden, in lijn lijkt met regionale normen, werpen Ketellapper en Houben licht op de vraag of deze dekking voldoende is gezien de hoge kans op verkeersongevallen en de ernstige gevolgen daarvan op Curaçao.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De roep om actie wordt versterkt door de statistieken: met een jaarlijkse kans van zestien procent op een verkeersongeval op Curaçao en een relatief hoog aantal dodelijke slachtoffers, namelijk in de range van 10-15 per 100.000 inwoners wat hoog is vergeleken met Europa, wordt duidelijk dat het niet alleen gaat om de naleving van de wet, maar ook om het fundamenteel beschermen van levens en het verlagen van de maatschappelijke kosten.

De conclusie van beide actuarissen is duidelijk: er moet dringend actie ondernomen worden. De overheid moet niet alleen de wet handhaven, maar ook overwegen of de huidige verzekeringsnormen toereikend zijn. 

Daarnaast is er een duidelijke behoefte aan bewustwording onder automobilisten over de ernstige gevolgen van onverzekerd rijden. Alleen door een gecombineerde aanpak van handhaving, educatie en beleidshervorming kan de veiligheid op de wegen van Curaçao worden verbeterd en het aantal onverzekerde automobilisten aanzienlijk worden verminderd.

Bijlage

In Nederland is de minimaal verplichte verzekerde som bij voorbeeld € 1,120 miljoen voor materiele schade en € 5,6 miljoen voor personenschade. Duitsland kent nog iets hogere bedragen (€ 1,220 respectievelijk € 7,5 miljoen). In het Verenigd Koninkrijk moet de dekking tenminste £ 1,2 miljoen bedragen.

Binnen de VS kennen vrijwel alle staten een verplichte WA dekking maar die is veel beperkter dan die in Europese landen. In Californië geldt een minimum dekking van $ 15.000, – per gewonde of $ 30.000, – per incident met meer gewonden en $ 5.000, – voor materiele schade. In New York gelden bedragen van respectievelijk $ 25.000, -, $ 50.000, – en $ 10.000, – dus hoger dan Californië. 

In Trinidad en Tobago geldt een minimum vereist verzekerd bedrag van TT$ 500.000 per persoon en TT$ 1 miljoen per ongeval (1TT$ = 0,15 US$).

Aruba: minimum dekking van Afl. 90.000, – per incident (bij voertuigen voor meer dan 6 personen geldt een maximum van Afl. 15.000, – per vervoerde persoon).

BES eilanden: US$ 50.280, – per gebeurtenis.

Deel dit artikel