Nieuws Curaçao

Ook Curaçao en Sint Maarten houden zich niet aan de afspraken met Nederland

WILLEMSTAD – Na Aruba hebben ook Curaçao en Sint Maarten besloten zich niet aan de afspraken met Nederland te houden voor wat betreft de salarisontwikkeling voor medewerkers in de publieke sector. Dat valt op te maken uit de brief van staatsecretaris Van Huffelen vandaag aan de Tweede Kamer.

In de Rijksministerraad van 24 juni zijn voorwaarden vastgesteld waaronder een afbouw kan plaatsvinden van de 12,5 procentsvoorwaarde voor ambtenaren en ander overheidspersoneel.

Eerder was al afgesproken dat een alternatieve invulling voor de afbouw mogelijk was en dat de landen geacht werden een voorstel daartoe aan het College financieel toezicht voor te leggen voor advies en pas na instemming van de rijksministerraad tot uitvoering over te gaan. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat Sint Maarten al tot uitbetaling van het vakantiegeld, waarop was gekort, is overgegaan. De Curaçaose regering heeft besloten tot uitbetaling van een eenmalige gratificatie. Tegen de afspraken in is dit gedaan zonder een positief Cft-advies of instemming van de rijksministerraad. 

De staatssecretaris gaat in haar brief niet in wat de gevolgen zullen zijn van het schenden van de afspraken door de eilanden.

Deel dit artikel