Nieuws Curaçao

Ook in 2021 voedselhulp uit Nederland voor Curaçao

Ook in 2021 voedselhulp uit Nederland voor Curaçao
© Berber van Beek | www.studiorootz.com

Vijftien tot twintig procent van de bevolking op Curaçao is afhankelijk van voedselsteun. De Nederlandse regering heeft in 2020 voor de korte termijn 41,2 miljoen euro vrijgemaakt om voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten in voedselhulp te voorzien. Onder coördinatie van het Rode Kruis worden op Curaçao ongeveer 22.000 mensen voorzien van voedselhulp.

Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops heeft in antwoorden op vragen van de vaste Kamercommissie van Koninkrijkszaken.

Er wordt op dit moment onderzocht hoe hoog de noden naar verwachting in 2021 zullen zijn en op welke wijze de Nederlandse regering daaraan kan bijdragen.

Dit geldt ook voor de mensen die geen recht hebben op het sociale zekerheidsstelsel omdat ze werkzaam zijn in de informele economie. Dit element is onderdeel van het landspakket Curaçao dat onderdeel is van het pakket aan steunmaatregelen voor de lang termijn..

Landspakket Curaçao

Met de maatregelen uit dat landspakket wordt toegewerkt naar een sterkere economie, met onder andere als doel om de werkgelegenheid een impuls te geven en de bevolking in staat te stellen in eigen levensonderhoud te voorzien.

Daarnaast wordt gekeken naar de werking van de arbeidsmarkt, het stelsel van sociale zekerheid en het sociaal vangnet. De precieze uitwerking hiervan in incidentele en structurele initiatieven vergt nader onderzoek, schrijft Knops.

Momenteel vinden gesprekken plaats met Curaçao over prioritering van de maatregelen en fasering in de tijd om tot een gedegen, realistische, uitwerking te kunnen komen.

Armoede

Het is voor Curaçao en Nederland nog niet duidelijk welke bevolkingsgroepen last in grote armoede op Curaçao leven. Neder;land zegt daar eerst onderzoek naar te willen doen.

In het landspakket zitten maatregelen die moeten zorgen dat het voor ondernemers aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen. Tegelijkertijd moet gewerkt worden aan een solide doch activerend sociaal vangnet voor diegenen die hun baan verloren hebben. Daarnaast wordt met de doorlichting van het fiscale stelsel en in het bijzonder de inkomstenbelasting gekeken naar manieren waarop de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen en de inkomensverdeling evenwichtiger verdeeld kan worden.


Deel dit artikel