Nieuws Curaçao

Opdrachtgever brand belastingkantoor veroordeeld

foto Yves Cooper
Opdrachtgever brand belastingkantoor veroordeeld

De 49-jarige man die opdracht gaf om brand te stichten in het belastingkantoor is veroordeeld tot tien jaar cel. Hij wordt ook verantwoordelijk gehouden voor witwassen, diefstal en voor heling. De straf is hoog, omdat de brand verregaande gevolgen had voor het functioneren van de belastingdienst.


De brand vond plaats in het belastingkantoor aan de Regentesselaan van Willemstad op 22 augustus 2019. In oktober 2020 had het Gerecht al een van de uitvoerders van de geruchtmakende brandstichting in het belastingkantoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren.

Telefoontaps

Het bewijs in de zaak tegen de opdrachtgever bestaat onder meer uit een aangifte van brandstichting, het resultaat van technisch onderzoek, belastende verklaringen van de uitvoerders van de brandstichting, en het resultaat van telefoontaps.

Een van die afgeluisterde telefoongesprekken vond plaats kort nadat een uitvoerder van de brandstichting was aangehouden. De opdrachtgever vraagt of ‘de man al iets heeft gezegd.’ Zijn gesprekspartner zegt daarop dat hij een groot probleem zal hebben als hij praat.’ De opdrachtgever zegt vervolgens: ‘jullie hebben de naam van de man. Doe iets zodat hij niets verklaart.’

Op basis van deze bewijsmiddelen heeft het Gerecht vandaag vastgesteld dat de opdrachtgever opdracht heeft gegeven tot het stichten van brand in het belastingkantoor, en dat hij aan de uitvoerders van die brand een geldbedrag als beloning in het vooruitzicht had gesteld.

Handel en wandel

De politie heeft ook de financiële handel en wandel van de opdrachtgever onderzocht. Daarbij is vastgesteld dat hij over een reeks van jaren een groot deel van de omzet van zijn besloten vennootschap, die een bouwbedrijf exploiteert, aan het bedrijfsvermogen heeft onttrokken en contant op eigen privé rekeningen heeft gestort.

Het Gerecht overweegt dat de opdrachtgever daarmee de belastingwetten heeft overtreden en dat een omvangrijk bedrag aan inkomstenbelasting en winstbelasting ten onrechte niet is geheven. De opdrachtgever heeft dit bedrag voor zichzelf aangewend en heeft zich op die manier schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen.

Bij een zoeking op het adres van de opdrachtgever is vastgesteld dat er buiten de meters om stroom en water werd afgetapt, en is een gestolen goed (een trilplaat) aangetroffen. Dat leidt ten slotte tot veroordelingen voor diefstal en heling.

Commotie

Het Gerecht overweegt dat de brandstichting in het kantoor van de belastingdienst grote schade en commotie heeft veroorzaakt. Een goed functionerende belastingdienst is van vitale betekenis voor een land, en tot op de dag van vandaag wordt de belastingdienst door de brand ernstig belemmerd in haar taakuitoefening.

Dat raakt het budget van het Land en veroorzaakt schade die moet worden gedragen door het Land en al zijn inwoners. De opdrachtgever heeft de rechtsorde van Curaçao daarmee ernstig geschokt. Dat rechtvaardigt de bijzonder hoge straf die het Gerecht dan ook aan de man oplegt.

Lees hier het volledige vonnis


Deel dit artikel