Nieuws Curaçao

Opinie: Suriname en slavernijexcuses

PARAMARIBO – Op mijn dertigste, nu precies 60 jaar geleden, vertrok ik voor de eerste keer naar Suriname op een driejarig contract om daar een assurantie afdeling op te bouwen, naar het voorbeeld van wat bij Ceteco Curaçao al jaren bestond. Zo maakte ik in Paramaribo op 1 juli 1963 het feest van honderd jaar afschaffing slavernij mee: een prachtig feest met veel kleur en vrolijkheid. Niemand boos, geen verwijten. 

Door Ronald van der Maesen, psycholoog

In de daarop volgende zestig jaar ben ik meerdere keren voor kortere en langere perioden daar geweest, met gezin en met lock, stock and barrel. In de jaren tachtig met een eigen zaak, als assurantiemakelaar en als docent assurantie kennis. 

Vanaf 1998 kwam ik om past life therapie (PLT) te gaan onderwijzen: de eerste opleiding in Suriname van deze complementair-alternatieve traumatherapie.

Sindsdien heb ik daar nog vijf opleidingen als theoriedocent begeleid en in februari dit jaar weer, samenvallend met 25 jaar PLT in Suriname, te starten. Met echtgenote hoop ik daarbij te zijn, waarna ik gezien mijn leeftijd afscheid neem van land en volk.

Stemming over de slavernij

In de alles bij elkaar vijftien jaar wonen en werken in Suriname heb ik met allerlei Surinamers uit alle etnische groepen contact gehad. Met hen gevoetbald in de bedrijvencompetitie, enkele toneelstukken geregisseerd bij Mamio, penningmeester van de Officierssociëteit, gebridged, assurantiezaken voor al dan niet parastatale bedrijven verzorgd, les gegeven en nog vele andere dingen. 

Nog nooit heb ik iemand iets horen zeggen over de slavernij. Laat staan dat het mij zou zijn ingewreven dat ik een daarvoor (mede) verantwoordelijke of ‘schuldige bakra’ ben. Het leefde niet. Let bygones be bygones.

Dat verandert natuurlijk als je aankondigt en nu ineens de tijd rijp acht om maar eens excuses te gaan maken. Voor daden van landgenoten van honderden jaren geleden aan mensen die honderden jaren geleden zijn gestorven. Je maakt dan iets los wat niet echt vast zat, althans bij de doorsnee Surinamer. Je rijt iets open dat voor de meesten goddank gesloten was. Duidelijk niet bedacht door psychologen of andere mensenkenners.

Surinaamse pijn

Suriname heeft sinds het verkrijgen van haar zelfstandigheid genoeg eigen en eigentijdse problemen gekend. Men heeft daar inmiddels een bloedige binnenlandse oorlog achter de rug: nog niemand heeft daarvoor excuses gemaakt. 

Een grote categorie Surinamers zou het op prijs stellen als excuses zouden worden aangeboden voor de decembermoorden aan de nog levende verwanten. Je zou dan in de geijkte en welbekende verhouding slachtoffer – dader zitten: dan snijden excuses hout.

Ook veel pijn doet de huidige economische situatie, met als blikvanger de waarde van de lokale munt SDR. Bij mijn laatste bezoek in 2019 ten behoeve van de lancering van mijn Handboek Past-Life Therapie Suriname, betaalde men acht SRD voor één euro. Nu meer dan dertig. Wat gigantisch doorwerkt in de prijzen van alle producten met een buitenland component.

Dat geldt dus ook voor de royale eigen productie van rijst: want kunstmest, machine onderdelen en wat al niet meer moeten worden geïmporteerd. De vorige regering liet het land achter met grote schulden. Nog niemand heeft daarvoor excuses aangeboden.

Tegenprestaties

Voor en na de afschaffing van die vreselijke slavernij hebben Nederlanders ook veel goed gedaan en gemaakt in ‘de kolonie’. Van wat er in Paramaribo aan gebouwen en installaties, maar zeker ook aan ziekenzorg, onderwijs en godsdienst is gewrocht, heeft de Surinamer nog dagelijks plezier. 

Peerke Donders uit Tilburg nam de melaatsen onder zijn hoede in een verafgelegen dorpje Batavia. Religieuze fraters en zusters volgden zijn voorbeeld in steden en binnenland. Er werd een stuwmeer ontworpen, bruggen en kerken gebouwd: veel daarvan straalt af op Nederland en Nederlanders. 

Er wordt van Suriname geen dankbaarheid verwacht; andersom geldt dat voor excuses. Gewaardeerd wordt het daar wel: mijn kleine bijdrage met de introductie van PLT werd gehonoreerd met een medaille: ik ben sinds november 2015 officier in de Ere Orde van de Palm, de pendant van Oranje Nassau.

Spirituele benadering

Met een grote groep Hindoestanen is reïncarnatie in Suriname nooit ver weg. Je kunt je dus afvragen wie in vorige levens de slachtoffers waren en wie de soms brute daders. Je kunt dan ook niet uitsluiten dat vurige pleiters voor excuses degenen zijn die de theorie over schaduw en projectie nog eens moeten bestuderen en wellicht degenen die juist excuses moeten maken, voor zover iemand daaraan nog behoefte heeft.

Naar mijn overtuiging zijn die excuses een bedreiging voor wat na honderdvijftig jaar moeizaam is bereikt: een multiculturele harmonieuze samenleving. Waarin Nederlanders welkom zijn. Excuses zetten in Suriname geen zoden aan de dijk.  Nederland zou naast haar miljarden steun aan Oekraïne aandacht mogen schenken aan de trieste financiële omstandigheden waarin de mensen in Sweetie Sranan verkeren. 

Mensen die onze taal spreken en schrijven, door straten lopen met Nederlandse namen en vier dagbladen in de Nederlandse taal lezen. Mensen die opleidingen en cursussen in het Nederlands volgen en gewoonlijk moeiteloos daarin geëxamineerd worden. Het zijn halve landgenoten met veel familie hier.

Die verbanden verdienen honorering. Geen excuses maar assistentie bij het in het gareel krijgen van ‘s lands financiën, ter verlichting van de zorgen over het dagelijks brood.

Deel dit artikel