Nieuws Curaçao

Organisaties praten eindelijk samen over migratie en arbeid op Curaçao

WILLEMSTAD – Organisaties die betrokken zijn bij de Venezolaanse migratieproblematiek en de arbeidsmarkt op Curaçao hebben vorige week vergaderd in een zogenaamde strategische ronde tafelbijeenkomst. 

Met deze eerste ronde tafelbijeenkomst werden ook de diverse stakeholders bij elkaar gebracht, waaronder vertegenwoordigers van de vakbondscentrales SSK, CGTC en Solidaridat Sindikal, de ministeries van Economische Ontwikkeling, Justitie, SOAW en Algemene Zaken, de private sector, waaronder de bouw, SER-leden en een Statenlid

Eerste

Deze strategische ronde tafelbijeenkomst is de eerste in een reeks die bedoeld is om beter inzicht te krijgen van alle betrokken stakeholders in de wijze waarop migranten een bijdrage zouden kunnen leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao in het algemeen en aan de arbeidsmarkt in het bijzonder en hoe ingespeeld kan worden op vergroting van de kansen en vermindering van de risico’s.

Het initiatief voor deze bijeenkomst die periodiek een vervolg moet krijgen in 2023 was in handen van Human Rights Defence Curaçao, de organisatie die zich inzet voor mensenrechten op het eiland.

De Round Table is een vervolg op eerdere initiatieven over dit thema, zoals het door de Sociaal-Economische Raad (SER) in mei 2019 georganiseerde symposium ‘Migration and Socioeconomic Development’ en het SOAW-onderzoek uit 2014 Building a Life, Building a Nation’.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Oplossingen

“Periodieke strategische bijeenkomsten rond het thema ‘migratie en arbeidsmarkt’, die kunnen rekenen op actieve participatie van de overheid, sociale partners, het maatschappelijk middenveld en de wetenschap, zijn onontbeerlijk om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen voor één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd”, zegt Ieteke Witteveen van HRDC. 

Door middel van periodieke constructieve en resultaatgerichte multi-stakeholdersdialoog kan volgens Witteveen daarom een significante bijdrage worden geleverd aan het formuleren, uitvoeren en evalueren van concrete beleidsmaatregelen.

“Die hebben tot doel om te komen tot een inclusieve en evenwichtige arbeidsmarkt, waar volop aandacht is voor zowel de lokale bevolking als voor migranten en ongedocumenteerde arbeiders.”

Van belang daarbij is volgens Witteveen de onvoorwaardelijke commitment van alle betrokken stakeholders en de bereidheid om duurzame strategische partnerschappen aan te gaan, waarbij niemand uitgesloten wordt in menings- en besluitvorming.

Deel dit artikel