Nieuws Curaçao

Oud-bestuurders bureau Ziektekostenvoorzieningen op Curaçao veroordeeld voor geldsmijterij en onbehoorlijk bestuur

WILLEMSTAD – Oud BZV-bestuurders Alli Abdala en Milton Yarzagaray zijn gisteren door het Hof veroordeeld tot betaling van vier miljoen gulden aan schadevergoeding. Het gaat hier om de Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen in liquidatie.

De zaak kwam in eerder in het nieuws toen de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Dorothy Pietersz-Janga trachtte te interveniëren in de gerechtelijke procedure door de vereffenaars van BZV op te dragen hun vorderingen in te trekken, conservatoire beslagen te laten opheffen en afstand te nemen van het bestreden vonnis van het Gerecht en het tussenvonnis van het Hof. 

Deze poging, die ophef in de Curaçaose samenleving en het Curaçaose parlement met een motie van afkeuring tot gevolg had, mislukte, zodat er gisteren toch vonnis werd gewezen.

Het Hof heeft zich verwonderd over de grandioze geldsmijterij die heeft plaatsgevonden onder Abdala en Yarzagaray, net als de vereffenaars, die de zaak aan het licht brachten. Er zijn destijds miljoenen uitgaven gedaan zonder dat daar bestuursbesluiten aan ten grondslag lagen. 

Schadevergoedingen

Het Hof matigt de schadevergoedingen, die betaalt dienen te worden aan BZV. Abdala moet 1,5 miljoen gulden betalen en Yarzagaray 2,5 miljoen. De matiging is ingegeven doordat aannemelijk is dat Abdala en Yarzagaray zelf financieel geen profijt hebben gehad van de gewraakte besluiten en bestedingen.

Het kan zowel Abdala als Yarzagaray ernstig worden verweten dat zij besluiten in strijd met de statuten hebben genomen. De niet of onvoldoende betwiste schade van ruim 3,5 miljoen gulden, zoals BZV die in hoger beroep aanvullend heeft gevorderd, kan aan Abdala en Yarzagaray worden toegerekend.

Kabinet Schotte

Het waren volgens het Hof bijzondere tijden onder het kabinet-Schotte, een kabinet van ongekende aard in het Koninkrijk der Nederlanden. 

Een Koninkrijkscommissie concludeerde dat van een aantal ministers de integriteit niet vaststond. Drie leden, onder wie de minister-president, zijn later tot gevangenisstraf veroordeeld. 

Het lid dat, als vriend, Abdala voordroeg is met de noorderzon verdwenen, naar verluidt wegens belastingschulden. Het zou gaan om MFK-minister Abdul El Hakim, in het kabinet-Schotte minister van Economische Ontwikkeling.

De rechters schrijven in hun vonnis dat voor dit kabinet deskundigheid van ondergeschikt belang was. In zekere zin zijn Abdala en Yarzagaray slachtoffers daarvan. De ervaring leert dat in het algemeen aangezochte personen geen inzicht hebben in eigen onbekwaamheid. Zij kregen volgens het Hof een zware verantwoordelijkheid die zij niet aankonden. Het was volgens de rechters zo’n exceptionele tijd in het kleine Curaçao dat toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zal leiden.

Deel dit artikel