Nieuws Curaçao

Overheid Curaçao biedt onderwijsprogramma aan in de SDKK-gevangenis

WILLEMSTAD – 192 gevangenen in de Sentro di Detenshon i Korekshon Koursou, de SDKK-gevangenis kunnen meedoen aan een speciaal onderwijsprogramma. De projecten die het ministerie van Justitie en Onderwijs samen uitvoeren worden aangeboden onder de noemer Learning inside out, oftewel ‘Leren van binnenuit’ tijdens de gevangenisstraf om beter voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt of om door te studeren.

Het project in de gevangenis kost één miljoen gulden en wordt betaald uit het criminaliteitsfonds. De verschillende educatieve trajecten worden verzorgd door de Dienst Openbaar Onderwijs DOS, afdeling Openbaar Secundair Beroepsonderwijs Deeltijdopleidingen (OSBOD).

Sale juli 2024Sale juli 2024

OSBOD biedt drie vakopleidingen aan, namelijk technisch assistent automonteur, schilderassistent en naaiassistent. Daarnaast biedt OSBOD ook twee cursussen aan voor keukenassistent en schoonmaakassistent.

De vakopleidingen worden op niveau SBO 1 worden gegeven. Het project duurt twee jaar en elk opleidingstraject duurt tien maanden, wat gelijkstaat aan één schooljaar. De cursussen duren twaalf weken.

Als de gevangene een volledige opleiding afrondt, ontvangt hij een diploma op niveau SBO 1. Als hij slechts bepaalde onderdelen afrondt, ontvangt hij een erkend certificaat voor de onderdelen die hij met succes heeft voltooid.

Gezamenlijk

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het gaat om een gezamenlijk project van het ministerie van Justitie en Onderwijs. Daarvoor is een protocol opgesteld waarin beide ministeries overeenkomen om samen te werken op verschillende gebieden, zoals preventie, re-socialisatie en ook de bestrijding van agressie.

Er bestaat volgens beide ministeries geen twijfel over dat een goede opleiding en vorming de sleutel zijn tot succes. “Degenen die om welke reden dan ook in de armen van justitie zijn gevallen, verdienen het ook om beter voorbereid uit de SDKK te komen om opnieuw deel uit te maken van onze gemeenschap.”

Met dit programma wordt eindelijk uitvoering gegeven aan het tweede deel van de naam van de gevangenis, waarin het woord ‘correctie’ voorkomt. Jarenlang is er geen geld vrijgemaakt op de begroting om te investeren in grootschalige re-socialisatieprojecten voor gevangenen.

Taken

Grotendeels bestond re-socialisatie in de gevangenis de afgelopen jaren uit het laten uitvoeren van bepaalde taken in de instelling in ruil voor een klein loon waarmee ze kantine konden kopen en een deel werd gereserveerd voor als ze vrijkwamen.

Daarnaast hebben er de afgelopen maanden verschillende projecten plaatsgevonden op verzoek van de gemeenschap waaraan SDKK-cliënten hebben bijgedragen, zoals het schoonmaken van kerken, het schilderen van scholen, waarmee gevangenen laten zien dat ze ook positieve bijdragen kunnen leveren aan de gemeenschap.

Deel dit artikel