Onderwijs

Overheid Curaçao gaat praten over hitteperioden op scholen

WILLEMSTAD – Met een nieuwe hitteperiode in het vooruitzicht vraagt minister Heydoorn van Onderwijs het parlement om een bijeenkomst van de centrale commissie te houden om te praten over de komende hitteperioden op scholen. 

Gezien de buitengewone hitte die studenten en schoolpersoneel het afgelopen jaar heeft getroffen, was er al een Klimaatbeheerscommissie ingesteld. Die moest onderzoeken welke mogelijkheden en maatregelen scholen in de toekomst kunnen nemen om te voorkomen dat lessen uitvallen. 

Een van de hoofdtaken van de commissie was om de capaciteit en levering van elektriciteit, isolatie in de gebouwen en andere defecten in alle schoolgebouwen te inventariseren.

Scholen hebben de vrijheid gekregen om, afhankelijk van het type school en de omstandigheden, gepaste maatregelen te nemen. Ook zijn er voorstellen gedaan om de situatie te verlichten, zoals het aanmoedigen van kinderen om meer water te drinken, het verminderen van inspannende activiteiten, het toestaan van lichtere kleding, en het vergroten van de beschikbaarheid van drinkwater op scholen.

Voor basisscholen is er de mogelijkheid om een extra pauze in te lassen, en bij ondraaglijke omstandigheden kunnen kinderen naar huis gestuurd worden als ze zich onwel voelen. Voor middelbare scholen kan, indien nodig, een aangepast rooster met lessen van 30 in plaats van 45 minuten worden ingevoerd.

Deel dit artikel