Nieuws Curaçao

Overheid Curaçao verhoogt basispensioen voor AOV-gerechtigden

WILLEMSTAD – Zo’n duizend AOV-gerechtigden op Curaçao krijgen maandelijks bijna 130 gulden bovenop hun pensioenuitkering. Dit besluit van het ministerie van Sociale Ontwikkeling volgt na een grondig onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naar de financiële situatie van ouderen die eerder geraakt zijn door de verhoging van de pensioenleeftijd.

In 2013 werd de pensioenleeftijd in Curaçao verhoogd van zestig naar 65 jaar. Er werd toen een overgangsregeling ingesteld waarbij ruim duizend AOV-gerechtigden, die ervoor kozen om op zestigjarige leeftijd met pensioen te gaan. Dat resulteerde in een korting van dertig procent op hun basispensioen. Een gedeelte van deze korting is later hersteld, maar er bleef een tekort van vijften procent

Het onderzoek van de SVB heeft uitgewezen dat deze groep, bestaande uit ouderen die alleen een AOV-pensioen als inkomen hebben, door de korting financieel benadeeld is. In de begroting zijn nu middelen vrijgemaakt om dit tekort te compenseren. Het totale bedrag van ongeveer 1,6 miljoen gulden wordt structureel toegevoegd aan de pensioenen in de vorm van een maandelijkse toelage.

De SVB zal het totale bedrag voor 2023 uiterlijk de komende week aan de betrokkenen uitbetalen. Met deze maatregel wordt beoogd de financiële last van de AOV-gerechtigden, die getroffen zijn door de eerdere pensioenwijzigingen, te verlichten.

Deel dit artikel