Nieuws Curaçao

Overheid stopt massale illegale bouw op Bandabou

WILLEMSTAD – Inspecteurs van de overheid hebben in de omgeving van Duzu, nabij Tera Kora grootschalige illegale bouw ontdekt. Er wordt, zonder dat er sprake is van toewijzing van terreinen, op grote schaal gebouwd en zonder bouwvergunningen.

De inspectie van het Projectteam Toezicht en Handhaving (PTH) van het Ministerie van Ruimtelijke Planning trof allereerst bij aankomst een aantal mensen aan die bezig waren met de bouw, en een betonpompvrachtwagen die beton stortte. 

Na onderzoek bleek dat er geen bouwvergunning verleend was voor deze activiteiten, noch was het terrein officieel toegewezen aan de betrokken mensen. Het team heeft de werkzaamheden onmiddellijk stilgelegd en de betonpompvrachtwagen opdracht gegeven het terrein te verlaten.

Niet veel later ontdekte het PTH-team nog meer illegale constructies in het gebied. Tientallen huizen worden er gebouwd, zonder toewijzing en vergunningen.

Er zijn waarschuwingsborden geplaatst met de instructie dat alle illegale bouwactiviteiten onmiddellijk moeten worden gestaakt. Ook zijn diverse gereedschappen en materialen van de verschillende locaties in beslag genomen.

De man die op de locatie van het eerste huis in aanbouw aanwezig was, heeft een boete van 2500 gulden ontvangen. De boete is gegeven omdat het aangewezen terrein een beschermd natuurgebied is.

Deel dit artikel