Nieuws Curaçao

Overheid vraagt kandidaten voor Kruis van Verdienste 2022

Overheid vraagt kandidaten voor Kruis van Verdienste 2022

De overheid nodigt de bevolking van Curaçao uit om kandidaten aan te dragen voor het Kruis van Verdienste. Elk jaar met de Dag van de Vlag, op 2 juli wordt die uitgereikt. Dit jaar is dat voor de negentiende keer.

Met het Kruis geeft de regering erkenning aan mensen die zich hebben ingezet voor de samenleving.

Iedereen van vijftig jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit die op Curaçao woont en iets voor de gemeenschap heeft gedaan komt in aanmerking. Je hebt precies een maand tot 1 mei om iemand op te geven. De juiste formulieren zijn te downloaden via de website van de regering, www.gobiernu.cw:


Deel dit artikel