Nieuws Curaçao

Overheidsschuld Curaçao stijgt licht, maar daalt in relatie tot wat eilandbewoners en bedrijven samen verdienen

WILLEMSTAD – De overheidsschuld van Curaçao bedraagt op dit moment 4,230 miljard gulden. Dat is 81 procent van wat alle inwoners en bedrijven van Curaçao verdienen in een jaar, zo meldt het College financieel toezicht in de uitvoeringsrapportage over het derde kwartaal van dit jaar.

Dat is een toename van 18 miljoen gulden vergeleken met het derde kwartaal van 2021, maar toen was de totale schuld 91 procent van het bruto binnenlands product. Curaçao is dus meer gaan verdienen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Belastingen

Dat is ook te merken aan de belastinginkomsten in 2022 tot nu toe. Curaçao realiseert tot en met het derde kwartaal 1.278 miljoen gulden aan inkomsten. Dit is substantieel hoger dan in dezelfde periodes in 2021 en 2020, en eveneens hoger dan in 2019. 

De hogere realisatie wordt verklaard door hogere belastingbaten van 1.181 miljoen gulden. Vorig jaar was dat nog 983 miljoen gulden.  Ook kreeg Curaçao hogere baten uit license fees van 41 miljoen gulden. Bij de belastingen springen vooral de hogere baten uit de winstbelasting, de omzetbelasting en de invoerrechten in het oog. 

Deze hogere baten zijn enerzijds het gevolg van de economische opleving en inflatie, anderzijds zet Curaçao significante stappen om de belastingcompliance structureel te verhogen. Hiermee wordt de belastinggrondslag vergroot. 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Ook worden achterstanden in de belastinginning ingehaald, waardoor de baten uit de onroerendezaakbelasting hoger liggen dan in voorgaande jaren. Maar de loon- en inkomstenbelastingbaten laten slechts een beperkte stijging zien ten opzichte van de coronajaren 2020 en 2021, en zijn daardoor nog niet op het niveau van 2019.  

Deel dit artikel