Nieuws Curaçao

Parlement Curaçao akkoord met wet normering topinkomen

WILLEMSTAD – Het parlement van Curaçao is bijna unaniem akkoord met de gewijzigde versie Landsverordening Normering Topinkomens. De overgangsperiode is niet twee jaar zoals de regering voorstelde, maar vijf jaar.

Directeuren van grote overheidsbedrijven mogen maximaal 295.000 gulden bruto verdienen, de kleinere overheids-NV’s hebben een maximum van 227.000 gulden als hoogste salaris. Ook consultants mogen op jaarbasis niet boven deze bedragen uitkomen.

De besturen van vooraanstaande bedrijven op Curaçao roerden zich in de discussie over de normering van topinkomens. Aqualectra, Curoil, de Airport Holding, het ADC-lab, Curinde, de SVB, De luchtverkeersleiding en het Bureau Telecommunicatie & Post waren het niet eens met de nieuwe berekening van hun topsalaris. De 130-procentsnorm zou wat hun betreft op een maximaal salaris van 535.000 uitkomen. 

Met de langere overgangsperiode komen de Staten hen enigszins tegemoet. De groep heeft de komende twee jaar niets te vrezen, ze behouden hun oude salaris. In de drie jaar daarna wordt dat pas afgebouwd naar de nieuwe norm.

Invoering van een nieuwe landsverordening is een van de voorwaarden die Nederland stelde om de korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren af te kunnen bouwen.

Van Huffelen was akkoord voor zover de bedragen aansluiten op een marge van 130 procent ten opzichte van het salaris van de premier. Ze was het niet eens met een langere overgangsperiode.

Deel dit artikel