Onderwijs

Partij MAN wil onderzoek naar pestgedrag op scholen na incident Radulphus College

WILLEMSTAD – De MAN-fractie heeft minister van Onderwijs, Sithree van Heydoorn, verzocht een grondig onderzoek in te stellen naar een recent incident op het Radulphus College, waarbij een leerlinge uit het schoolgebouw sprong. Het incident heeft geleid tot brede maatschappelijke bezorgdheid over het welzijn van scholieren. 

Statenlid Giselle McWilliam benadrukt de noodzaak van een onderzoek niet alleen naar de specifieke gebeurtenis, maar ook naar de ernstige beschuldigingen van pesten en intimidatie door docenten, zoals geuit in een anonieme brief van Vox Discipulorum, ofwel ‘stem van de studenten’.

Deze zorgwekkende situatie blijkt niet uniek voor het Radulphus College. De MAN-fractie haalt een rapport aan van de Universiteit van Curaçao en de Foundation Fair Educational Chance uit augustus 2022, waaruit blijkt dat ongeveer 25 procent van de kinderen in het funderend en voortgezet onderwijs op Curaçao slachtoffer is van pesten. 

De fractie vraagt zich af welke stappen er tot nu toe zijn genomen met de bevindingen uit het rapport en dringt aan op concrete actie om het pestgedrag in het onderwijs op Curaçao aan te pakken. 

Het incident op het Radulphus College en de daaropvolgende beschuldigingen werpen een scherp licht op de noodzaak voor een veilige en ondersteunende leeromgeving voor alle studenten. Het onderzoek moet niet alleen de recente gebeurtenissen ophelderen, maar ook bijdragen aan structurele verbeteringen in het welzijn en de veiligheid van leerlingen op Curaçaose scholen.

Deel dit artikel