Economie

Partijen zetten handtekening onder oplossing Ennia-verzekeringen

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, CBCS, samen met de regeringen van Curaçao en Sint-Maarten hebben gisteren naar eigen zeggen een cruciale stap gezet in de aanpak van de financiële problemen bij verzekeringsmaatschappij ENNIA. Het Hoofdlijnenakkoord, gericht op de herstructurering en gedeeltelijke doorstart van ENNIA’s verzekeringsactiviteiten, is officieel ondertekend.

Deze overeenkomst beoogt een stabiele toekomst voor ENNIA en haar polishouders door een gedeeltelijke voortzetting van de verzekeringsactiviteiten buiten de noodregeling van de Centrale Bank, waaronder Ennia valt. 

Een nieuw op te richten Resolutiefonds, gesteund door langdurige financiële bijdragen van de overheden van beide landen en de Centrale Bank, moet voorkomen dat pensioenpolissen worden gekort als gevolg van het leegtrekken van de verzekeraar door eigenaar Hushang Ansary, die daarvoor terechtstaat.

De uitvoering van het akkoord, die de komende maanden start, vereist nauwgezette aandacht en zorgvuldigheid, volgens de Centrale Bank. “We werken hard aan een gestructureerde implementatie en blijven alle belanghebbenden op de hoogte houden van de voortgang,” verklaart een woordvoerder van CBCS.

Volgens het College financieel toezicht, Cft legt deze oplossing een aanzienlijke druk op de landsbegroting van Curaçao, maar laat het toch ruimte voor het aanpakken van andere cruciale financiële uitdagingen, zoals de schuldpositie en de tekorten in de zorg en sociale zekerheid. 

Als onderdeel van de overeenkomst verplicht Curaçao zich om vanaf 2027 jaarlijks 30 miljoen gulden te betalen voor een periode van dertig jaar om het fonds te steunen. 

Deel dit artikel