Nieuws Curaçao

Peterson formateur MFK/PNP kabinet

Foto – Èxtra

Chester Peterson is door Gouverneur Lucille Wout gevraagd als formateur. Hij krijgt de opdracht om een kabinet van Movementu Futuro Korsou (MFK) en Partido Nashonal di Pueblo (PNP) te vormen. Peterson was ook al informateur, maar deed dat toen met Rutsel Martha.

Beiden zijn door MFK voorgedragen, maar op aangeven van de gouverneur is afgezien van een aanstelling als formateur. Zijn screening zou te lang duren omdat Martha in London woont. Hij blijft wel als adviseur van Peterson achter de schermen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Het nieuw te vormen kabinet dient volgens de gouverneur te bestaan uit personen die bereid en in staat zijn om op een integere wijze daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan het nog af te ronden regeerakkoord.

Peterson is verzocht om er op toe te zien dat in het regeerakkoord op concrete wijze aandacht wordt besteed aan de uitdagingen die eerder zijn benoemd in de informatieopdracht, namelijk: armoedebestrijding, het herstel van de overheidsfinanciën, de economische ontwikkeling, aanpak van achterstanden in het onderwijs, herstel van de infrastructuur, verbeteren van de gezondheidszorg en de aanpak van criminaliteit.

Met het oog op de urgentie van de problemen waarvoor het nieuwe kabinet zich gesteld zal zien en de vele lopende zaken, heeft de gouverneur ook in overweging gegeven om in het regeerakkoord aandacht te besteden aan de wijze waarop de nieuwe MFK/PNP coalitie van plan is de samenwerking binnen het Koninkrijk vorm te geven.

Peterson is tevens verzocht te verzekeren dat de Screening van nieuwe bewindslieden volgens de wettelijke procedure wordt gevolgd.

Chester Peterson heeft de formatieopdracht in beraad genomen en zal uiterlijk op 19 mei rapporteren over de uitkomst aan de Gouverneur en haar tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van zijn werkzaamheden.


Deel dit artikel