Gezondheidszorg

Pilot programma ‘glimlach voor Curaçao’ succesvol verlopen

Pilot programma 'glimlach voor Curaçao' succesvol verlopen

WILLEMSTAD – Er dient meer aandacht besteed te worden aan de dagelijkse mondverzorging, door de professionelen op dat terrein in te zetten: de mondhygiënist.  Dat schrijft de stichting ‘Help de Schoolkinderen’ in een persbericht.

Op 20 maart wordt wereldwijd aandacht besteed aan de mondhygiëne. Op Curaçao gebeurde dit middels het pilotprogramma ‘Een glimlach voor Curaçao’. Kinderen tussen zes en achttien jaar konden in Sambil langskomen voor een gratis tandheelkundige controle. Het initiatief kwam van ‘Smiles World’, een bedrijf van twee mondhygiënisten, Lisette van der Harst en Saskia den Hartog, die regelmatig op Curaçao zijn en die een soortgelijk programma zijn gestart in Nederland. 

Dit werd daar zo’n succes, dat de twee hadden aangeboden om met de hulp van de Curaçaose collega’s dit project ook op Curaçao te lanceren. Daar heeft de stichting Help de Schoolkinderen samen met de Curaçaose Mondhygiënisten Vereniging (CVM), het ministerie van GMN en OWCS (Sifma afdeling) gehoor aan gegeven. 

Verzoek aan ministeries

De initiatiefnemers hebben de minister van Gezondheidszorg, Milieu en Natuur (GMN) nadien gevraagd om erop toe te zien dat de voorlichting ook in het tandheelkundig pakket wordt meegenomen, maar ook om te helpen bewerkstelligen dat mondhygiënisten een gerespecteerde plek krijgen als tandheelkundige zorgverleners. 

Een verzoek aan de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) is ook om in plaats van een dag, in het vervolg een week jaarlijks in te plannen in het curriculum van de scholen als Week van de Mondgezondheid. 

“Herhaling van de kennis werpt uiteindelijk de vruchten af.” Gezien de opkomst in Sambil, blijkt dat dit project zeer gewenst is binnen de Curaçaose gemeenschap. “Verleen hier alstublieft uw verdere medewerking aan om het project voort te zetten ten behoeve van de kwetsbare groep binnen onze gemeenschap”, luidde het verzoek.

Deel dit artikel