Nieuws Curaçao

Pinksterkerken op Curaçao hekelen staatssecretaris en Tweede Kamer om druk homohuwelijk

WILLEMSTAD – De Vereniging van Christelijke Pastors APK hekelt de suggestie van staatssecretaris Alexandra van Huffelen dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten onrecht begaan met hun opvatting over het homohuwelijk.

“APK acht het oneerbiedig ten opzichte van onze normen, waarden en cultuur om de eigen immoraliteit, die onnatuurlijk is, op te leggen aan onze gemeenschap, gezinnen en kinderen.”

Ook de kleine meerderheid in de Tweede Kamer die druk uitoefent op de eilanden vanwege het vermeende onrecht is een doorn in het oog van de protestantse kerkleiders en predikanten op Curaçao.

De beweging die opkomt voor de rechten van homoseksuelen is volgens de kerkleiders rechtstreeks in strijd met Gods orde in de schepping, het doel en de waardigheid van het menselijk lichaam.

“Als zodanig kan deze beweging zelfs gezien worden als het werk van de duivel, de tegenstander van God. De paus in Rome heeft ook bevestigd dat homoseksuele relaties zondig zijn en dat het huwelijk alleen voorbehouden is aan heteroseksuelen”, aldus APK.

De APK vertegenwoordigt predikanten van enkele pinkstergemeenten op het eiland. Er zijn geen predikanten van protestantse gemeente vertegenwoordigd, zoals de Verenigde Protestantse Kerk, de Gereformeerde kerk en de Evangelische Broedergemeenschap en Methodisten Kerk.

Homoboot

Ook betreuren de pinksterkerken dat Curaçao in de markt wordt gezet als een ‘homovriendelijk eiland, met als gevolg dat een schip met 4.500 homo’s met perverse openbare handelingen Aruba en Curaçao heeft bezocht.’

“Dit alles, samen met de uitspraak van de rechtbank, plaatst de bevolking van Curaçao voor een dilemma over waar de kerk staat. Wat dit onderwerp betreft, is de APK het eens met de schepping die iedereen kan zien en ermee instemt”, aldus de APK.

Mensenrechten

Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn niet verplicht om het homohuwelijk te aanvaarden. In lijn met de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2016, heeft het Gemeenschappelijk Hof in haar uitspraak van 6 december 2022 bevestigd dat het homohuwelijk geen mensenrecht is.

APK vindt het opmerkelijk dat relaties van hetzelfde geslacht wel erkend moeten worden in de vorm van burgerlijke verbintenissen. Met dat deel van de uitspraak van het Europese Hof zijn de kerkleiders het niet eens. Het enige verschil tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap, zo zeggen zij, is het aantal rechten dat daaruit voortvloeit.

“Als er geen biologische mensenrechten zijn voor het homohuwelijk, voor het erkennen van de homoseksuele relatie, inclusief de homoseksuele daad en het verlenen van rechten daarop, volgt daaruit dat er geen basis is om iets minder rechten toe te kennen in de vorm van burgerlijke verbintenissen,” aldus de Pinkstergemeenten.

Zeker als door beide vormen de homoseksuele daad erkend door wordt door de overheid, aldus APK. “Dat heeft astronomisch schadelijke gevolgen voor elke gemeenschap. We zien dit al in andere ‘progressieve’ landen. Achtjarige kinderen worden aangemoedigd om te ‘ontdekken’ of ze homoseksueel zijn of niet.”

Deel dit artikel