Nieuws Curaçao

Pisas maakt voorwaarden bekend voor afschaffing 12,5 procent korting ambtenaren

WILLEMSTAD – Premier Gilmar ‘Pik ‘Pisas heeft in een persbericht bekend gemaakt wat de condities zijn die Nederland stelt om te komen tot afschaffing van de korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en ander overheidspersoneel.

Zonder specifiek te zijn, laat Pisas weten nog te willen onderhandelen over een of meer voorwaarden met Nederland. Hij vraagt daarom een besluit aan te houden tot de volgende vergadering van de Rijksministerraad.

Een van de condities waaronder de 12,5 procent korting afgeschaft kan worden is de beschikbaarheid van financiële middelen op de begroting van Curaçao. De financiering voor de weer stijgende kosten voor arbeidsvoorwaarden mag niet betaald worden uit de liquiditeitssteun die Nederland heeft gegeven.

De totale loonsom van de overheid moet overigens wel verlaagd worden. Dat is onderdeel van het landspakket. De 25 procent-korting op het salaris van ministers en Statenleden blijft gehandhaafd en moet geregeld zijn in de Landsverordening normering topinkomens, die ook in werking moet zijn getreden.

De salarissen van ambtenaren mogen na afschaffing van de 12,5%-regeling overigens niet hoger uitkomen dan de gekorte salarissen van ministers of Statenleden.

Als er voldoende ruimte is op de begroting om de 12,5%-regeling te elimineren en er geen andere onverwachte ontwikkelingen zijn, moet Curaçao gewoon weer voldoen aan de begrotingsnormen van de Rijkswet financieel toezicht. Vanwege covid-19 is dat nu even geparkeerd en mag het tekort tijdelijk oplopen.

Het uiteindelijk afschaffen van de 12,5 procent-korting kan pas plaatsvinden na een besluit hierover door de Rijksministerraad en na goedkeuring van het College financieel toezicht, die toeziet op naleving van de gestelde voorwaarden.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel