Nieuws Curaçao

Plan bezuiniging Statenleden haalt bij lange na geen 25 procent

De Staten rekenen zich rijk met hun plan om 25 procent van hun arbeidsvoorwaarden in te leveren. Het voorstel dat is voorgelegd aan de regering komt onder de streep uit op 25 procent. Maar eenmaal doorgerekend blijft daar maar net iets meer dan acht procent van over. De huishoudelijke commissie van het parlement moet haar huiswerk opnieuw doen.

Nederland heeft verschillende voorwaarden gesteld aan een nieuwe coronalening aan Curaçao. Verlaging van salaris met 25 procent voor onder andere Statenleden is daar een van.

Optellen

Het primaire en secondaire arbeidsvoorwaardenpakket van Statenleden bestaat naast het basissalaris van 12.714 gulden ook nog uit een autotoelage van 635,70, representatiekosten van 508,56 en vakantiegeld van 762,84. Uiteraard betalen Statenleden ook hun premies voor de oude dag, de weduwen en wezenwet en ziektekosten, maar dat zijn vaste percentages van je bruto salaris. daar valt niets te halen.

Het voorstel om tot 25% te komen bestaat uit het geheel schrappen van de vijf procent autotoelage, de vier procent representatiekosten en drie procent van het vakantiegeld, dat was zes procent. En als klap op de vuurpijl stelt de commissie voor om dertien procent van de vakantie-uren te schrappen. opgeteld, volgens het lijstje: 5 + 3 + 4 + 3 + 13 = 25!

Tabel 1 – Bezuinigingsvoorstel Staten

Vakantie

In dat laatste percentage zit een denk- en rekenfout van de commissie. Een vakantiedag heeft een waarde van ongeveer 0.4 procent. Om aan de dertien procent te komen, moeten de heren en dames in het Stadhuis 33 vakantiedagen inleveren, terwijl ze er maar 30 hebben. Maar de commissie switcht even makkelijk van guldens naar uren en telt de percentages daarna lekker op. En dat mag niet, zelfs niet in het parlement.

Bovendien: vakantiedagen zijn geen werkgeverslasten, de kosten van vakantiedagen zitten gewoon in het basissalaris. Je wordt immers gewoon doorbetaald tijdens vakantie.

Tenzij Statenleden deeltijdwerkers worden en een deel van hun FTE (en dus salaris) opgeven, bespaart de overheid niets op het schrappen van vakantiedagen.

Doorrekenen

Links de huidige situatie, rechts de doorrekening van het voorstel van de Staten

Per maand komt het salaris van een Statenlid met emolumenten uit op 18.537,01 gulden. Dat is op jaarbasis 222.444,14. Het voorstel van de commissie levert een besparing op van 1525,68 gulden op maandbasis per parlementslid. Op jaarbasis komt het salaris plus gereduceerde emolumenten uit op 204.135,98, een besparing 18.308,16 gulden. In procenten is dat maar 8,23 procent.


Deel dit artikel