Nieuws Curaçao

PNP beschuldigt coalitiegenoot en minister van Financiën van bedrog en eist transparantie

Foto - Minister Larmonie-Cecilia

WILLEMSTAD – De Partido Nashonal di Pueblo, PNP is niet te spreken over de uitspraken van de minister van Financiën, Javier Silvania van de MFK. Volgens PNP-leider Ruthmilda Larmonie-Cecilia is het voorstel om de begroting later in te dienen niet daadwerkelijk op de agenda van de ministerraad gekomen, zoals Silvania beweert.

De suggestie van Silvania dat de PNP-ministers zouden hebben ingestemd met het later indienen van de begroting, komt volgens Larmonie-Cecilia niet overeen met de waarheid. 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Ze stelt dat de ministerraad niet eens op de hoogte was van de uitstelbrief die Silvania naar het parlement heeft gestuurd. De PNP eist nu dat Silvania de adviezen die zijn opgevraagd bij juridische diensten en staatsrechtgeleerden openbaar maakt, gezien zijn pleidooi voor totale transparantie.

Ook de oppositiepartij PAR is fel tegen het verzoek van Silvania om de ontwerpbegroting 2024 later in te dienen en vraagt om een spoedvergadering in de centrale commissie over dit thema.

Het oorspronkelijke verzoek van Silvania was gebaseerd op redenen zoals onderhandelingen over coronaleningen en de Ennia-problematiek. Het huidige ontwerp van de begroting gaat uit van een sluitende begroting die voldoet aan financiële normen, maar houdt nog geen rekening met lopende onderhandelingen.

Inmiddels ligt de ‘ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024’ al bij de Raad van Advies.

Deel dit artikel