Nieuws Curaçao

Pogingen van Centrale Bank tot herkapitalisatie en verkoop van Girobank mislukten

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft vanaf 16 december 2013 alle bevoegdheden van de bestuurders en commissarissen van Girobank overgenomen. In de periode tot november 2020 heeft de CBCS verschillende pogingen ondernomen om tot een oplossing te komen voor de noodregeling bij Girobank. Deze oplossingen omvatten zowel herkapitalisatie als (gedeeltelijke) verkoop van de bank.

Dat staat in de gelekte samenvatting van het rapport van Delloite naar de noodregeling van de Centrale Bank bij de Girobank. Het volledige rapport is niet openbaar gemaakt.

Helaas hebben de inspanningen tot herkapitalisatie of verkoop niet geleid tot een definitieve oplossing voor Girobank. In de periode voor en na het instellen van de noodregeling heeft de CBCS overleg gevoerd met de aandeelhouders van Girobank, lIG en APC.

Aandeelhouders

Eerst werd besproken of de aandeelhouders een achtergestelde lening aan Girobank konden verstrekken. Toen dit niet lukte, verzocht de CBCS beide aandeelhouders om een herkapitalisatieplan in te dienen. Omdat dit niet tijdig gebeurde, kondigde de CBCS in juni 2014 aan zelf op zoek te gaan naar andere alternatieven.

Vervolgens begon de CBCS te zoeken naar potentiële partners voor een (gedeeltelijke) verkoop van Girobank. In de periode tot 2020 waren er gesprekken met enkele tientallen partijen, maar de onderhandelingen met twee van hen waren het meest vergevorderd en liepen uiteindelijk op niets uit.

In 2015 en 2016 waren er onderhandelingen tussen de CBCS en Activo Financial Group over de overname van Girobank. Activo Financial Group wilde Girobank volledig overnemen en onderbrengen in de nieuw op te richten Activo-bank. Deze onderhandelingen liepen echter vast in november 2016, voornamelijk vanwege de waarborgen en vereiste kapitaalinjectie vanuit Activo Financial Group, waar deze laatste niet aan wilde voldoen.

Pensioenfonds APC

Vervolgens toonde aandeelhouder APC interesse in november 2016 om Girobank (gedeeltelijk) over te nemen en onder te brengen in de nieuw op te richten APC-bank. De CBCS voerde onderhandelingen met APC over de voorwaarden van deze overname tot halverwege 2020. Het plan omvatte ook de inbreng van PSB-bank in APC-bank en een kapitaalinjectie van het Land Curaçao. Girobank zou worden gesplitst in een ‘good bank’ en ‘bad bank’, waarbij APC-bank alleen de ‘good bank’ zou overnemen.

Maar in juli 2020 verlaagde APC haar bod voor de ‘good bank’ aanzienlijk van 182 miljoen gulden naar 66,6 miljoen, onder verwijzing naar de gevolgen van Covid-19 op de waarde van Girobank. In augustus 2020 trok de CBCS zich samen met het Land Curaçao terug uit de onderhandelingen omdat het bod te ver afweek van het oorspronkelijke bod.

Uiteindelijk moest de Nederlandse overheid bijspringen om te zorgen dat rekeninghouders hun geld konden krijgen.

Deel dit artikel