Nieuws Curaçao

Positief resultaat voor University of Curaçao in 2022

WILLEMSTAD – De University of Curaçao, UoC heeft in 2022 een positief resultaat behaald van iets meer dan 900.000 gulden. In 2021 leed de universiteit nog een verlies van 1,1 miljoen gulden. Ondanks deze positieve ontwikkeling blijft voorzichtigheid geboden, zo staat vermeld in de jaarrekening van de universiteit.

Ondanks de inspanningen van de directie om het budget te monitoren, blijft de financiële gezondheid van de universiteit gevoelig, zo meldt Francis de Lanoy, rector magnificus van de UoC.

De totale omzet in 2022 bedroeg bijna 24 miljoen gulden. Uit het verslag blijkt dat de overheidssubsidie veertien miljoen gulden bedroeg en dat dit ook in 2023 het geval is. 

Het positieve resultaat wordt mede toegeschreven aan de afname van de operationele kosten. Ook de inkomsten uit collegegelden namen toe, ondanks een lager aantal inschrijvingen. Verder hebben inkomsten uit projecten en afschrijving van oude debiteuren bijgedragen aan het positieve resultaat.

Om meer inkomsten te genereren, werkt het bestuur onder auspiciën van de Raad van Toezicht aan een nieuw businessmodel. Daarnaast wil de universiteit zich richten op professionalisering van organisaties en bedrijven in de private en publieke sector, maatwerk ‘long life learning’-opties aanbieden en meer onderzoeken verrichten voor derden en deelnemen aan internationaal gefinancierde onderzoeksprojecten.

Deel dit artikel