Nieuws Curaçao

Premier Pisas hoopt op heropening raffinaderij

WILLEMSTAD – In zijn traditionele nieuwjaarstoespraak heeft premier Gilmar ‘Pik’ Pisas de prioriteiten van zijn kabinet voor 2024 uiteengezet. Een prominente doelstelling is de heropstart van de raffinaderij op Curaçao, met als doel nieuwe werkgelegenheid te creëren. De premier benadrukte ook het belang van het uitvoeren van de recent gesloten overeenkomst met Venezuela voor de terugbetaling van oude schulden van PdVSA en het streven naar een gasverbinding tussen Venezuela en Curaçao.

Voor het ministerie van Algemene Zaken, onder zijn verantwoordelijkheid, zijn de herstart van de raffinaderij en het realiseren van een akkoord met Venezuela voor de levering van aardgas cruciale doelen. Pisas sprak ook over de afschaffing van het visum voor burgers van de Dominicaanse Republiek en de toetreding van Curaçao als geassocieerd lid van de Caribische intergouvernementele organisatie Caricom.

Het ministerie van Financiën heeft als doel de herziening van de Landsverordening op de Kansspelen, een positieve evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en de oprichting van de Begrotingskamer, die moet toezien op de landsbegroting.

Het ministerie van Justitie richt zich op het aanpakken van personeelstekorten binnen de justitiële keten, het onderzoeken naar de bouw van een nieuwe brandweerpost en de aanschaf van modern materieel voor de politie.

Voor het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning zijn het onderhoud van wegen en de afronding van 850 dossiers voor de toewijzing van erfpachtgronden prioriteiten. Dit zou een extra inkomst van 3,5 miljoen opleveren voor de overheidskas. Daarnaast is het doel om 1500 bouwvergunningen te verlenen, wat een economische investering van 450 miljoen gulden betekent.

Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn focust op de bouw van sociale woningen, een structurele verhoging van het ouderdomspensioen en de verbetering van de sociale infrastructuur van het eiland.

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur stelt als prioriteiten voor 2024 de opening van de huisartsenpost (RAP), de renovatie van de Curaçao Zoo en de verbetering van de zorg voor diabetespatiënten.

Op economisch gebied verwacht het ministerie van Economische Ontwikkeling een groei van het toerisme met veertien procent in 2024. Dit gaat gepaard met de uitbreiding van het aantal hotelkamers op het eiland en training van lokale werknemers voor de toerismesector.

Voor Bestuur, Planning en Dienstverlening zijn de afronding van de Census 2023, de implementatie van een programma om het functioneren van de overheid te verbeteren en verdere investeringen in de digitalisering van de overheid de belangrijkste doelen.

Deel dit artikel