Nieuws Curaçao

Premier Sint Maarten waarschuwt voor weersystemen op de Atlantische Oceaan

PHILIPSBURG – Een breed lagedrukgebied boven de centrale tropische Atlantische Oceaan geeft aanleiding voor de premier van Sint Maarten om de bevolking te waarschuwen: ‘wees waakzaam en voorbereid’.

Op de weerkaarten van het Hurricane-centrum in Miami is te zien dat een groot gebied van ongeorganiseerde bewolking en buien langzaam westwaarts gaat.

Hoewel de omgevingsomstandigheden vóór het systeem niet bevorderlijk leken voor significante ontwikkeling, zal zich later deze week op zijn minst een tropische depressie vormen, zo denkt het centrum. De kans in de komende 24 uur is vijftig procent, in de komende vijf dagen stijgt dat tot tachtig procent.

Tot nu toe hebben zich drie stormsystemen gevormd dit orkaanseizoen: Alex, Bonnie en Colin. Een late start van stormactiviteit in een seizoen kan er nog steeds toe leiden dat er zich grote orkanen vormen en landen raken.

“We houden in de gaten dat er zich verschillende systemen vormen in de Atlantische Oceaan. We blijven het grote publiek op de hoogte houden. Iedereen wordt aangemoedigd om ervoor te zorgen dat de voorbereidingen zijn getroffen, aangezien we ons nu op het hoogtepunt van het orkaanseizoen bevinden.” zegt Jacobs.

Jacobs wees erop dat het wat betreft het weer vrij rustig is geweest, maar de piek van het Atlantische orkaanseizoen van 2022 nadert en normaal gesproken is september een drukke maand voor storm/orkaanactiviteit. 

Bewoners en bedrijfsleven wordt geadviseerd om de komende dagen en weken goed op de weerberichten te letten, zodat ze adequaat kunnen ingrijpen als de situatie daar om vraagt. In de tussentijd worden bewoners en ondernemers verzocht hun voorbereidingen voor het orkaanseizoen te herzien. 

Brandweercommandant en rampenbestrijdingscoördinator Clive Richardson moedigt ook elk huishouden aan om hun rampenvoorraadpakket op peil te brengen.

Deel dit artikel