Curaçao

Preventief onderzoek naar borstkanker: ‘Een voorrecht binnen de gezondheidszorg’

Willemstad – Sinds 20 november vorig jaar staat bij Fundashon Prevenshon (FP) een nieuwe mammograaf, een machine die de komende jaren vele vrouwen in de gelegenheid stelt kosteloos en preventief een scan te laten maken. De mammograaf is al in gebruik, maar wordt 14 februari 2019 symbolisch overgedragen aan FP in aanwezigheid van sponsoren en genodigden tijdens een receptie. De aanschaf van de mammograaf (f 655.200) is mogelijk gemaakt door een brede sponsoring van: de Orco Bank, het Prinses Wilhelmina Fonds, Rotary Foundation, verschillende Rotaryclubs uit het Koninkrijk en Jamaica. Daarnaast ontving het project financiële steun van diverse particulieren, stichtingen en bedrijven uit Aruba, Curaçao, Nederland en Suriname. Er is veel onwetendheid over de noodzaak van een preventief borstonderzoek. FP werkt samen met de beide Rotary Clubs in Curaçao aan een informatiecampagne waardoor vrouwen, in de leeftijdscategorie van 45-75 jaar, aangemoedigd worden een preventief onderzoek te ondergaan. 

‘Onbekend maakt onbemind’

Dat geldt zeker voor de vele vrouwen die door gebrek aan kennis of het hebben van angst geen gehoor geven aan de uitnodiging van FP voor een preventief borstonderzoek. Op basis van informatie, door Kranchi geleverd, nodigt FP vrouwen tussen de 45-75 jaar uit om iedere twee jaar kosteloos een mammografie te laten uitvoeren. Ongeveer 50% van de genodigden komt uiteindelijk voor een scan. Veel vrouwen zijn niet alleen bang voor de uitslag maar ook voor de pijn die het onderzoek zou doen. Bij de ontwikkeling van een nieuwe mammograaf werd veel aandacht besteed aan de onprettige ervaring van vrouwen die de scan ondergingen. Het onderzoek door de nieuwe machine is minder ongemakkelijk, geeft betere resultaten en is prettiger in het gebruik. Onder de doelgroep leeft veel onduidelijkheid over de noodzaak van het doen van een mammografie. Zij realiseren zich niet dat een te late constatering van borstkanker levensbedreigende consequenties heeft en daardoor een grote impact op het gezinsleven en hun omgeving heeft. De informatiecampagne richt zich op het stimuleren van vrouwen een mammografie te laten doen. Zorgen voor elkaar is een van de steunpilaren binnen de Curaçaose gemeenschap. Daarom zou het mooi zijn als moeders en dochters elkaar stimuleren door gehoor te geven aan de oproep van FP een mammografie te laten uitvoeren. Vervoer voor het laten doen van het onderzoek is geen probleem, FP beschikt over een pendeldienst die de dames van Banda Riba tot Banda Bou haalt en brengt.

Mammografie

Een mammografie is een scan van de borst en wordt gemaakt om afwijkingen op te sporen. Door het onderzoek wordt borstkanker vroeg ontdekt, zelfs nog voordat er klachten zijn of de borstkanker voel- en/of zichtbaar is. De kans op uitzaaiingen wordt kleiner en maakt een eventuele behandeling effectiever en minder intensief en belastend. Uit recente cijfers blijkt dat een vroege opsporing van borstkanker de kans vergroot op genezing. De nieuwe machine is in staat een driedimensionaal beeld van het borstweefsel zichtbaar te maken en maakt hiervan foto’s vanuit verschillende hoeken. Het voordeel ten opzichte van een tweedimensionaal beeld (wat bij de vorige machine gebruikt werd), is dat onregelmatigheden nog eerder gesignaleerd worden. Het totale onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. De huisarts ontvangt de resultaten en bespreekt deze met de patiënt. Bij twijfel of een negatieve uitslag volgt een tweede mammografie, waarbij de arts gedetailleerder naar de betreffende plek kijkt, een echografie of een MRI.

Fundashon Prevenshon

Samen met de bekende bankier, wijlen, Lio Capriles is Prof. Dr. Bob Pinedo grondlegger van Fundashon Prevenshon (2009). Prof. Dr. heeft een indrukwekkend curriculum vitae, ontving vele onderscheidingen op het gebied van klinische oncologie, kankertherapie en kanker patiëntenzorg. Hij is nog steeds praktiserend oncoloog. Zijn staat van dienst werd bekroond met de onderscheidingen ‘Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw’ en ‘Commandeur in de Orde van Oranje Nassau’. Het speciaal, op professionele wijze, opgeleide team (bestaande uit: medisch beeldvormings- en bestralingslaboranten en screeningslaboranten) staat dagelijks klaar om de vrouwen gerust te stellen en de scan zo prettig mogelijk te laten verlopen. Regelmatig worden zij bijgeschoold met de benodigde opleiding(en). In mei 2019 betrekt FP het voormalige politiebureau aan het Molenplein. Vanaf deze mooie locatie hoopt de organisatie vele vrouwen welkom te heten.

Deel dit artikel