Nieuws Curaçao

Prinses Beatrix bezoekt Curaçao en Aruba

DEN HAAG – Prinses Beatrix bezoekt dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 november Curaçao en Aruba. Het bezoek staat in het teken van het werk van Dutch Caribbean Nature Alliance en sociaal-maatschappelijke initiatieven op de eilanden.

Aanleiding voor het bezoek is het congres van de organisatie over natuurvriendelijke oplossingen voor herstel van de ecosystemen op de Nederlandse Caribische eilanden. De Prinses is beschermvrouwe van de Nature Alliance.

Curaçao

Dinsdagochtend brengt Prinses Beatrix een bezoek aan landhuis Savonet. Het landhuis uit 1662 bezat een van de grootste plantages van het eiland. In 2010 en 2018 is het gebouw grondig gerestaureerd.

Het omliggende park is in beheer bij DCNA-partner Carmabi, de Caribbean Research & Management of Biodiversity Foundation.

Prinses Beatrix volgt een korte rondleiding door het museum in het landhuis. Daarnaast woont zij met een aantal basisschoolleerlingen een les natuureducatie bij.

De kinderen leren hier over de gevaren van zwerfafval voor de natuur op het eiland. Vervolgens informeren medewerkers van Carmabi de Prinses over het klimatologische belang van het omliggende Christoffelpark en over opvang van dieren in de omgeving.

De prinses bezoekt op woensdagochtend Fundashon Ser’i Otrobanda. Dit initiatief creëert buurttuinen in Willemstad om zelfredzaamheid en gezonde eetgewoontes van buurtbewoners te bevorderen.

Het idee ontstond tijdens de coronacrisis toen families werden ondersteund met voedselpakketten. Door stadstuinen aan te leggen kunnen mensen zelf groente en fruit verbouwen, komen mensen met elkaar in contact en ontstaat er meer bedrijvigheid in de buurt.

Fundashon Ser’i Otrobanda wordt ondersteund door het Oranje Fonds. De Prinses krijgt een toelichting op het ontstaan en het belang van de buurttuinen en ontmoet vrijwilligers.

Aruba

Donderdag 9 november is de prinses op Aruba en bezoekt in de ochtend de speeltuin Neptali Henriquez Park. Deze speeltuin was in verval geraakt en is met behulp van Jantje Beton gerenoveerd en uitgebreid.

Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Jantje Beton. De stichting wil op verschillende locaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk speeltuinen renoveren, zodat deze voldoen aan de veiligheidseisen en kinderen weer veilig kunnen spelen.

Vervolgens brengt Beatrix een bezoek aan het hoofdkantoor van Telefon pa Hubentud, de Arubaanse kindertelefoon. Komend jaar bestaat de organisatie 25 jaar.

In de namiddag brengt de prinses een bezoek aan het Spaans Lagoen, een wetland- en natuurgebied met mangrovebossen. Hier presenteren medewerkers van Fundacion Parke Nacional Aruba het project Turning the Tide, een klimaatadaptatie- en natuurherstelpilotproject.

Het project vindt plaats in samenwerking met de Universiteit van Aruba, ScubbleBubbles Foundation en Wageningen University & Research en is mogelijk gemaakt door fondsen van het EU-programma RESEMBID.

In de dichtgeslibde mangrovebossen worden geulen gegraven om slib op te vangen, met als doel de waterkwaliteit en kraamkamerfunctie van de mangroven te herstellen en de nabijgelegen koraalriffen te beschermen.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het herstel van de koraalriffen door het plaatsen van twee typen kunstriffen. Tijdens een korte wandeling krijgt de Beatrix een toelichting op het belang van mangrovebossen en koraalriffen voor natuurherstel en de biodiversiteit.

DCNA-congres

In de ochtend brengt de prinses een bezoek aan Parke Nacional Arikok. Hier is de beheerder een project gestart om een op het eiland uitgestorven vogelsoort te herintroduceren in de natuur. Het dier heeft een beperkt verspreidingsgebied, waardoor herintroductie op Aruba des te belangrijker is.

Beatrix woont een toelichting op dit programma voor behoud van biodiversiteit bij en bezichtigt de vogels op locatie. Tevens spreekt zij met betrokkenen over het belang van dit project.

In de middag woont Beatrix op de universiteit van Aruba de afsluiting bij van het DCNA-congres. Het evenement wil kennis- en ervaringsuitwisseling mogelijk maken, zodat samengewerkt kan worden aan natuurlijke oplossingen voor behoud en herstel van de ecosystemen in het Caribisch gebied.

De zes betrokken parken presenteren hun aandachtpunten, oplossingen en samenwerkingsverbanden om het natuurbeheer op de Nederlandse Caribische eilanden te bevorderen.

Dutch Caribbean Nature Alliance bestaat uit de natuurorganisaties Aruba National Park Foundation, Caribbean Research and Management of Biodiversity, Nature Foundation Sint Maarten, Saba Conservation Foundation, Sint Eustatius National Parks Foundation en Stichting Nationale Parken Bonaire.

De natuurorganisaties op de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn de samenwerking aangegaan omwille van verbeterd natuurbeheer, duurzame fondsenwerving, natuureducatie en kennisuitwisseling.

Deel dit artikel