Nieuws Curaçao

Problemen in de CMC-operatiekamers bedreigen hoogwaardige zorg aan patiënten

WILLEMSTAD – Bij het Curaçao Medisch Centrum zijn er alarmerende signalen opgevangen vanuit het personeel op de operatiekamers. Dit team van medische professionals heeft een lange lijst van zorgen aangegeven die dringend aandacht nodig hebben. Het gaat om problemen die het leveren van hoogwaardige zorg aan patiënten bedreigen.

De grootste zorg die het personeel aangeeft, is het tekort aan medewerkers. Er zijn te weinig mensen om nieuwe medewerkers op te leiden, wat betekent dat het tekort waarschijnlijk zal blijven groeien. Het personeel dat er is, voelt een enorme werkdruk en wordt vaker ingeroosterd, wat kan leiden tot uitputting en mogelijke fouten.

Er zijn ook meldingen over een tekort aan benodigde materialen. Dit tekort heeft betrekking op netten, instrumenten, hulpmiddelen en medische apparatuur. Bovendien is het magazijn waar deze items worden bewaard onoverzichtelijk, waardoor het moeilijk is om snel de benodigde items te vinden.

Een gebrek aan duidelijke structuur is een terugkerend thema. Er is verwarring over wanneer patiënten op de operatietafel moeten liggen, over welk personeel verantwoordelijk is voor welke taken en over wie mag communiceren met andere afdelingen zoals de Centrale Sterilisatie Afdeling. Miscommunicatie tussen chirurgie en anesthesie kan de patiëntveiligheid in gevaar brengen, aldus het OK-personeel.

OK-personeel signaleert een taalbarriere op de OK tussen specialist en OK-assistenten en ook naar patiënten toe. OK-assistenten moeten tolken tussen specialist en patiënt. Dit leidt tot onduidelijkheid bij de patiënten: ze
weten niet goed wat er met hen gaat gebeuren.

Daarnaast vermeldt het personeel technische problemen met de printers, wat de voortgang van het werk verhindert. Dit wordt verergerd door het feit dat operaties vaak beginnen zonder dat alle benodigde instrumenten aanwezig zijn, wat leidt tot improvisatie en mogelijke risico’s voor de patiënt.

Ondanks de hoge werkdruk en de noodzaak om nieuwe processen te leren, is er geen tijd voor scholing. Ook is er geen budget voor personeel om naar congressen te gaan, terwijl dit wel beschikbaar is voor specialisten. Dit kan leiden tot ongelijkheid in kennisniveaus en kan de kwaliteit van de zorg beïnvloeden.

Ten slotte is er een reeks logistieke problemen, waaronder gebrek aan ruimte in het magazijn, gebrek aan scanners en problemen met verantwoordelijkheid voor opgeslagen materialen. Dit alles verstoort de werkstroom en kan leiden tot vertragingen en mogelijke fouten.

Inspectie Volksgezondheid

Bij de analyse van de geconstateerde problemen identificeert de Inspectie acht hoofdproblemen in de operatiekamers van het CMC.

Allereerst worden de problemen die het personeel signaleert in de ogen van de Raad van Bestuur al voortvarend te hand genomen. Zo zouden de problemen met het aanleveren van medisch materiaal al veel beter zijn dan vroeger.

Ook zou het volgens de Raad van Bestuur met de taalproblematiek naar patienten toe wel meevallen. Patienten hebben daarover niets gemeld, aldus de raad.

De houding van de Raad van Bestuur en het onvoldoende aanpakken van de knelpunten leidt volgens de Inspectie tot een perceptie dat er geen oplossing meer is voor de problemen.

Bovendien zou het Medisch Staf Bestuur ook gehoord moeten worden, aangezien zij belangrijke knelpunten en adviezen hebben geuit, die overeenkomen met de problemen die zijn aangegeven door het personeel, de vakbond, de Vereniging Medisch Specialisten en de OK-leiding.

Het tekort aan OK-personeel wordt door alle geledingen van het CMC als een ernstig probleem ervaren, dat steeds tijdelijk wordt opgelost zonder een structurele oplossing. Dit leidt tot discontinuïteit in de OK-productie, aldus de Inspectie.

De knelpunten zoals die op de werkvloer worden ervaren, worden deels ook door de OK-leiding en Raad van Bestuur onderkend, maar oplossingen en concrete actieplannen blijven uit. Het personeel voelt zich daardoor gedreven om elders werk te zoeken.

De problemen van de ondersteunende afdelingen vormen belangrijke obstakels voor het optimaal functioneren van het OK-complex, aldus de Inspectie.

Niet gerust

Medische professionals die het rapport van de Inspectie hebben gelezen na een verzoek daartoe door Curaçao.nu zijn er niet gerust op dat de problemen verholpen kunnen worden door een stevigere aanpak van de Inspectie zelf.

De knelpunten moeten volgens de Inspectie door een intern projectteam nader geanalyseerd worden, terwijl dat nu juist een van de doelstellingen van het rapport van de Inspectie was.

De kern van de problemen die betrokkenen singaleren is toch vooral de te krappe personeelsformatie, teveel wisselingen in formatie door buitenlandse instroom, onvoldoende helder management, te grote afstand tussen werkvloer en Raad van Bestuur.

Maar het belangrijkste probleem is het budgetprobleem en dat lijkt in de huidige context onoplosbaar.

Deel dit artikel