Nieuws Curaçao

Prostaatkanker dringend gezondheidsprobleem in het Caribisch gebied

PORT OF SPAIN – Nieuw onderzoek* wijst uit dat het sterftecijfer door prostaatkanker in het Caribisch gebied opvallend hoger is dan in veel ontwikkelde landen. Deze zorgwekkende trend, samen met de verschillen in incidentie tussen de Caribische landen, benadrukt de noodzaak voor verdere studies en betere gezondheidszorgstrategieën in deze regio.

‘Incidentie’ geeft aan hoe vaak een ziekte voorkomt. Als onderzoekers het hebben over de incidentie van prostaatkanker in het Caribisch gebied, dan verwijzen zij naar het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker die daar in een bepaald jaar of periode worden gediagnosticeerd. Dit is een belangrijke maatstaf voor volksgezondheidsdeskundigen en onderzoekers om te begrijpen hoe wijdverspreid de ziekte is in het Caribisch gebied.

Sterftecijfer

Prostaatkanker vormt een groot gezondheidsprobleem wereldwijd, en in het bijzonder in het Caribisch gebied. Volgens recent onderzoek is het sterftecijfer hier maar liefst 75,8 per 100.000 mensen, wat aanzienlijk hoger is dan in veel ontwikkelde landen. Deze cijfers geven aanleiding tot ernstige bezorgdheid.

Een opvallend aspect van prostaatkanker in het Caribisch gebied is de hoge incidentie onder Afro-Caribische mannen, die een aanzienlijk hoger risico lopen dan mannen in andere delen van de wereld. Dit feit werpt vragen op over mogelijke genetische en andere risicofactoren die specifiek zijn voor deze regio.

Deskundigen benadrukken het belang van kennis over deze risicofactoren, die van invloed kunnen zijn op screening en behandelingsstrategieën. “Het aanpassen van onze benadering van prostaatkanker screening en behandeling in het Caribisch gebied is essentieel om de gezondheidsresultaten voor mannen te verbeteren en de last van deze ziekte te verminderen,” zegt Dr. Jan Smit, een vooraanstaand oncoloog.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Nederlandse Antillen

Ten aanzien van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen constateren de onderzoekers dat van 1988 tot 2014 het sterftecijfer door prostaatkanker op Aruba en Curaçao hoger was dan in Nederland. Dit kan mogelijk worden toegeschreven aan een lager niveau van gezondheidszorg op de eilanden. Naast prostaatkanker werden andere belangrijke gezondheidsproblemen geïdentificeerd, zoals borstkanker, perinatale aandoeningen, nierziekten – specifiek op Curaçao – en vaatziekten.

Er wordt opgemerkt dat er geen specifieke gegevens zijn gevonden over de bijdrage van prostaatkanker aan de algemene sterfte op de Nederlandse eilanden. Dit suggereert dat er een gebrek aan gedetailleerde informatie is over de impact van prostaatkanker op de volksgezondheid in de voormalige Nederlandse Antillen.

Publicaties

Het literatuuronderzoek dat deze bevindingen naar voren bracht, analyseerde publicaties van de afgelopen 65 jaar en richtte zich op verschillende thema’s zoals incidentie, sterfte, genetica en risicofactoren. Deze grondige analyse benadrukt het belang van nationale kankerregisters en gestandaardiseerde behandelmethoden, vooral in landen met minder middelen.

In conclusie wijst het onderzoek uit dat er een dringende behoefte is aan verbeterde strategieën voor de preventie en behandeling van prostaatkanker in het Caribisch gebied. Dit omvat het opzetten van nationale kankerregisters, het verbeteren van screeningprogramma’s, en het bevorderen van bewustzijn over prostaatkanker. Deze interventies zijn essentieel om betere resultaten voor patiënten te bereiken en de algemene gezondheidssituatie in het Caribisch gebied te verbeteren.

Ramesar NS, Hosein A, Samaroo K, et al. (08 december 2023) Prostaatkanker in het Caribisch gebied. Cureus 15(12): e50150. doi:10.7759/cureus.50150

Deel dit artikel