Nieuws Curaçao

‘Psychiaters in dienst bij Klinika Capriles zitten ver onder de inkomensnorm van de LNT’

WILLEMSTAD – Psychiaters in dienst bij Klinika Capriles/GGz Curacao verdienen niet een veelvoud van het maximum, dat is vastgesteld in de nieruwe Wet Normering Topinkomens, LNT. Hun bezoldiging ligt ver onder de maximale 295.000 gulden zoals vastgesteld in de LNT.

Dat zeggen de psychiaters in reactie op een eerder verschenen artikel op deze site. Daarin wordt gesteld dat er op Curacao ook medisch specialisten werkzaam zijn buiten CMC, die vele malen meer verdienen dan de 295.000 gulden als maximum.

“In een adem wordt vervolgens gesteld dat de LNT ook niet geldt voor medisch specialisten, psychiaters die binnen Capriles werken, wat in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel.”

De psychiaters willen voorkomen dat hiermee de indruk wordt gewerkt dat de psychiaters van Capriles ook een veelvoud van het maximum van het LNT verdienen. “Dit is geenszins het geval.”

De psychiaters onderschrijven de schending van het gelijkheidsbeginsel. Maar dat leidt niet tot een situtie waarin zij meer verdienen dan de norm, maar juist minder.

Deel dit artikel