Nieuws Curaçao

Raad van State: niet elke Venezolaan heeft recht op asiel in Nederland

DEN HAAG – De Raad van State heeft geoordeeld dat de veiligheidssituatie in Venezuela zorgelijk is, maar niet zodanig dat elke Venezolaan die om asiel vraagt in Nederland bescherming moet krijgen.

Dit oordeel volgde op twee zaken waarbij een vrouw en haar dochter beweerden bedreigd te zijn omdat ze tegen de regering van president Nicolás Maduro hadden geprotesteerd, en een ander echtpaar werd gezien als politieke opposanten van Maduro nadat ze weigerden een ‘Vaderlandskaart’ aan te vragen.

De Raad van State oordeelde dat de veiligheidssituatie niet zo ernstig is dat iedereen alleen al door daar te zijn risico loopt om slachtoffer te worden van geweld. Echter, elke asielaanvraag moet individueel worden beoordeeld en de staatssecretaris mag niet volstaan met de constatering dat iemand die geen significante kritiek heeft geuit, alleen al daarom geen bescherming krijgt.

“Hoewel uit openbare bronnen blijkt dat de veiligheidssituatie zorgelijk is, is deze niet zo ernstig om een uitzonderlijke situatie aan te nemen. Er is in Venezuela geen sprake van een grootschalig gewapend conflict. Ook is de veiligheidssituatie niet in alle gebieden even ernstig en is het geweld niet in alle delen van Venezuela van dezelfde aard en ernst. De humanitaire situatie is niet overal zo slecht dat niemand meer naar het land terug kan keren”, staat in een persbericht van de Raad van State over de uitspraken.

Deel dit artikel