Geschiedenis

Raad van State positief over wet naamswijziging tot slaafgemaakten

WILLEMSTAD – De Raad van State is positief over een nieuw besluit dat nazaten van tot slaafgemaakten de mogelijkheid biedt hun geslachtsnaam te wijzigen, inclusief de tijdelijke bekostiging daarvan. 

Het ontwerpbesluit komt voort uit de excuses die de Nederlandse regering heeft aangeboden voor de betrokkenheid bij de slavernij. Het biedt meerderjarige nazaten van tot slaafgemaakten de kans hun achternaam kosteloos te wijzigen, een erkenning van het onrecht dat hen historisch is aangedaan doordat zij geen vrije naamkeuze hadden. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het voorstel omvat een vijf jaar durende periode waarin de naamswijziging gratis is, met een evaluatie na drie jaar. De Raad van State benadrukt het belang van duidelijke voorwaarden en criteria voor deze regeling, met name betreffende de mogelijkheid tot aanpassing of stopzetting van de bekostiging op basis van zwaarwegende redenen, zoals misbruik van de regeling.

Verder wordt aandacht besteed aan de inwerkingtreding van de regeling in Caribisch Nederland. Hier worden uitvoeringsproblemen verwacht, waardoor de regeling gefaseerd zal worden ingevoerd. De Raad van State roept op tot een duidelijkere toelichting van de praktische bezwaren en benadrukt de noodzaak om de regeling zo spoedig mogelijk ook in het Caribische deel van Nederland van kracht te laten zijn.

Naast de administratieve aspecten van een naamswijziging, wijst de Raad van State op de sociale en psychologische impact die dit kan hebben voor de betrokkenen. Er wordt geadviseerd om adequate begeleiding en ondersteuning te bieden aan degenen die hun naam wensen te veranderen, en de mogelijke extra kosten die hiermee gepaard kunnen gaan, zoals aanpassingen op officiële documenten.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel