Nieuws Curaçao

Raad voor de Rechtshandhaving: Sint Maarten moet wetgeving Criminaliteitsbestrijdingsfonds op orde maken 

PHILIPSBURG – Sint Maarten moet zo snel mogelijk het wetgevingstraject Criminaliteitsbestrijding fonds afronden. Dat schrijft de Raad voor de Rechtshandhaving in het vervolgonderzoek Criminaliteitsbestrijdingsfonds.

Alleen dan kan er vooruitgang worden geboekt om aan de al in 2019 gedane aanbevelingen te voldoen. Die zien toe op een consequente uitvoering van de wettelijke verplichtingen, het opstellen van actueel beleid, het vastleggen van regels en waarborgen in een landsverordening in verband met risico’s, het geven van bekendheid aan het fonds en de verbetering van de fysieke en digitale administratie en registratie van het criminaliteitsfonds.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Hoewel er stappen zijn gezet, constateert de Raad in het vervolgonderzoek dat in 2022 geen van de vijf openstaande aanbevelingen uit 2019 zijn afgerond. In 2021 werd dat ook al geconstateerd. Het criminaliteitsbestrijdingsfonds is daarom nog steeds niet op orde.

Het criminaliteitsbestrijdingsfonds wordt gevuld door geld dat is afgepakt van criminelen. Dat wordt vervolgens gebruikt voor financiering van projecten ter bestrijding van criminaliteit.

De stappen die nu zijn gezet om wel aan de aanbevelingen te voldoen staan op het conto van het Landspakket Sint Maarten, waarin onder meer is bepaald dat het beheer en toezicht van het Fonds op orde moet worden gebracht.

Aanbeveling

De Raad heeft de minister van Justitie aanbevolen om op de kortst mogelijke termijn geld en middelen beschikbaar te stellen om de aanbevelingen van de Raad af te ronden. In de tussentijd moet financiering voor projecten van het fonds tijdelijk stop worden gezet in afwachting van afronding van de ingezette trajecten.

  • Lees hier het hele rapport
Deel dit artikel