Nieuws Curaçao

RdK houdt vast aan een raffinaderij, maar wil ook praten over duurzame industriële transitie

WILLEMSTAD – Refineria di Kòrsou (RdK) onderstreept haar ambitie om de raffinaderij te behouden en tegelijkertijd in te zetten op duurzaamheid, een visie die sommige stakeholders als tegenstrijdig ervaren. 

Terwijl de eigenaar van de raffinaderij en de olieterminal bij Bullenbaai blijft zoeken naar een nieuwe exploitant voor de raffinaderij, heeft het ook de afgelopen jaren actief gewerkt aan een strategie om haar andere activa en gronden op Curaçao in te zetten voor duurzame economische activiteiten. Deze dualiteit in RdK’s aanpak heeft geleid tot discussie onder belanghebbenden.

RdK benadrukt echter dat deze aanpak voortkomt uit de overtuiging dat het behoud van de raffinaderij van cruciaal belang is voor de economische stabiliteit van het eiland op korte termijn. 

Tegelijkertijd erkent RdK de noodzaak om te diversifiëren en te investeren in duurzame industrieën die op lange termijn winstgevend kunnen zijn en bijdragen aan een groenere toekomst voor Curaçao.

De dialoog en samenwerking met de Curaçaose gemeenschap blijven centraal staan in RdK’s aanpak. Momenteel voert RdK gesprekken met verschillende belanghebbenden om effectieve communicatie en informatievoorziening te waarborgen, met als doel om samen met partners, klanten en investeerders een modern, duurzaam en aantrekkelijk industrieel havengebied voor Curaçao te creëren.

Deel dit artikel