Politie en Justitie

Rechter beveelt stopzetting opslag karton in Sans Souci na klachten overlast

WILLEMSTAD – Een bewoner van Sans Souci moet de opslag en verwerking van karton stopzetten na een vonnis van de rechter. De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) had eerder bij beschikking de activiteiten verboden vanwege overlast en het ontbreken van een vergunning. 

Ondanks eerdere waarschuwingen en een brand in 2021, waarbij een groot deel van het kartonnendepot afbrandde, waren de activiteiten voortgezet.

De rechter heeft geoordeeld dat de bewoner in strijd handelt met de Hinderverordening door zonder vergunning te opereren. Er is geen vooruitzicht op legalisatie van de activiteiten, en handhaving is volgens het gerecht niet onevenredig. 

De bewoner heeft getracht de beschikking aan te vechten, maar de rechter heeft dit verzoek afgewezen. Er moet nu een nieuwe beschikking komen die duidelijk maakt wanneer en hoe de overheid zal ingrijpen als het karton niet wordt verwijderd.

Deel dit artikel