Nieuws Curaçao

Rechter: Curaçao niet verplicht tot algemeen verbod op waterafsluiting

WILLEMSTAD – Een algemeen verbod op het afsluiten van water, zoals geëist door de vereniging Hende i Medio Ambiente, HiMA wordt niet ondersteund door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao. Dit ondanks de eis van de vereniging dat de overheid zich meer moet inspannen om toegang tot schoon water voor alle burgers te garanderen, inclusief de min- en onvermogenden. 

Rechter Kimberley Lasten oordeelde dat de overheid met haar beperkte financiële middelen niet onrechtmatig handelt door zich niet voldoende in te spannen voor deze toegang.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De Ombudsman heeft eerder aandacht gevraagd voor de problematiek van waterafsluiting bij burgers die hun rekeningen niet tijdig betalen. HiMA stelt dat dit een schending is van fundamentele rechten en eist dat de overheid hier meer aan doet, inclusief het geven van voldoende subsidies.

De overheid verweert zich door te wijzen op bestaande regelingen die hulp bieden aan on- en minvermogenden bij het betalen van hun waterrekeningen. Daarnaast heeft de overheid diverse initiatieven genomen, zoals een website voor hulpbehoevenden, gesprekken met Aqualectra over schuldverlichting, en bewustwordingscampagnes. Afsluiting van water wordt gezien als een laatste redmiddel.

Rechter Lasten oordeelt dat de overheid voldoende inspanningen verricht om toegang tot schoon water te waarborgen. De regelingen zijn in lijn met de WHO-normen voor de basisbehoefte van mensen aan water. Een algemeen verbod op waterafsluiting zou een te grote inbreuk zijn op de bedrijfsvoering van Aqualectra, volgens Lasten. Daarnaast is het probleem van waterafsluiting te complex en hangt het samen met andere problemen zoals illegale bouw en waterdiefstal.

De conclusie van het Gerecht is dat het Land niet onrechtmatig handelt door zijn huidige inspanningen en dat een algemeen verbod op waterafsluiting ongegrond is. In individuele gevallen kan de situatie anders zijn, maar deze zaak gaat over algemene veroordelingen aan het Land, waarvoor een grondslag ontbreekt. 

De vereniging Hende i Medio Ambiente overweegt in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak, Zij heeft daarvoor zes weken de tijd.

Deel dit artikel