Nieuws Curaçao

Rechter zet streep door zorgbudgetten

WILLEMSTAD – Het zorgbudget van het nieuwe ziekenhuis moet binnen drie maanden  opnieuw worden vastgesteld. De rechter zette gisteren een streep door het budget van 2020 en 2021 dat eerder werd vastgesteld door de regering.

Die had de ingrepen en bezuinigingscorrecties van verzekeraar SVB klakkeloos overgenomen om op die manier te bezuinigen op het zorgbudget van het CMC. Het ziekenhuis vindt dat de budgetten te laag zijn en de minister vindt van niet.

Het CMC kent vanaf de opening van het ziekenhuis al miljoenen verliezen. Ruim 13 miljoen in 2019, bijna 43 miljoen in 2020 en ruim 58 miljoen vorig jaar.

Verder had de minister in de toekenning van de naar beneden bijgestelde budgetaanpassingen bepaald dat hij de taakstelling voor het zorgbudget om te bezuinigen eigenhandig kan vaststellen. Niet naleving van de taakstellingen door het CMC kan leiden tot inkorting van het budget.

Maar daarvoor bestaat volgens de rechter geen wettelijke grondslag voor. De minister mag dat dus helemaal niet doen. Ook voor de door de minister toegepaste korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden bestaat nog geen wettelijke grondslag. Dat mocht de minister dus ook niet doen.

Continuïteit
Als het budget niet wordt verhoogd, staat volgens het CMC de continuïteit van de zorg op het spel. De verliezen bij het CMC worden volgens het ziekenhuis veroorzaakt door in het verleden gemaakte politieke keuzes van de regeringen over de locatie van het ziekenhuis, over de overname van personeel van het Sehos, over de verplichte samenwerking met een extern laboratorium en de problematiek van de onverzekerden.

Het is volgens het CMC dan ook de minister die nu namens de vorige regeringen de consequenties van die politieke keuzes zou moeten dragen en niet het CMC.

Niet alle aangevoerde argumenten van het CMC slagen, aldus het Gerecht. Zo hoeft de minister niet alle kosten van het CMC te vergoeden en mag de Minister een werkgroep instellen die hem adviseert over de vaststelling van de budgetten.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel