Nieuws Curaçao

Rechtszaak: Overheid Curaçao houdt rekening met mislukken doorstart raffinaderij

De overheid van Curaçao sluit niet uit dat de onderhandelingen met de Caribbean Petroleum Refinery-groep op niets uitlopen. Dat zegt landsadvocaat Paulina Blom in het kort geding dat vanochtend diende tussen milieubeweging Clean Air Everywhere en de overheid. “Er ligt momenteel geen getekende overeenkomst tussen de huidige betrokkenen. We hebben in het verleden al gezien dat eerdere onderhandelingen met GZE, de Klesch groep en Corc niets opleverden.”

De advocate voegt toe dat de regering van Curaçao een dergelijk scenario niet hoopt. ‘Maar om nu al te spreken over aantasting van het privéleven en de woonomgeving, zoals Clean Air beweerd , is prematuur en heeft geen spoedeisend belang.’

Beide partijen ontmoetten elkaar vanochtend in rechtszaal. De milieubeweging en 39 burgers van Curaçao dagen de overheid van Curaçao voor de kortgeding rechter om de ministeriële regeling van tafel te krijgen, waarmee de overheid de nieuwe exploitant de mogelijkheid geeft om met ruime milieunormen de Isla-raffinaderij op te starten.

Maar de rechters in hoger beroep hebben in een eerdere procedure al opgemerkt dat de ministeriële regeling niet kan worden aangemerkt als een deugdelijke normstelling in de zin van Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Beschikking

Clean Air is nu bang dat het vonnis toch omzeilt met de beschikking en de nieuwe exploitant weer net zo vervuilend mag opereren als de oude exploitant, het Venezolaanse PdVSA jaren heeft gedaan. Daarom moet die beschikking van tafel, zo is de eis.

De eis om de ministeriele regeling van tafel te krijgen verandert volgens het land niets aan de rechtsorde, omdat dan de oude vergunning gewoon nog geldt. Dat dan automatisch de WHO-normen gaan gelden in afwachting van nieuw vast te stellen normen is niet wat het land in het vonnis leest.

De rechter gaat ook helemaal niet over een nieuwe normstelling, aldus advocaat Pauline Blom: ‘Van spoedeisend belang is dus helemaal geen sprake’.

De keuze om met een ministeriele regeling te komen in plaats van formele wetgeving is volgens advocaat Blom ontstaan onder druk van het vonnis in eerste aanleg. Daarin kreeg het Land één jaar de tijd om die normen tot stand te brengen. In dat jaar sloeg de COVID-19 pandemie toe, hetgeen voor de meeste departementen, maar zeker ook het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur de aandacht heeft doen verleggen naar andere zaken.

Formele wetgeving

‘Vastellen van formele wetgeving in dat korte tijdsbestek was een veel te ambitieus doel’, zegt Blom. Curaçao erkent dat de ministeriële regeling geen eindproduct is, maar dit doet niets af aan de rechtsgeldigheid en deugdelijkheid ervan.

Terwijl de regeling tot stand kwam en in werking trad, heeft men tegelijkertijd gewerkt aan een grotere wetsoperatie die de Hinderverordening zal gaan vervangen. Dit betreft de ontwerp-Landsverordening algemeen milieubeheer Curaçao. De inhoud ervan is nog steeds onder het ministerie van algemene zaken, die het op enig moment zal distribueren onder de adviescolleges.

Het is juist op dit punt dat er grote argwaan is bij de Clean Air Everywhere. De fase waarin dat traject nu zit is de tweede fase van in totaal dertien stappen. ‘Het is dan ook nog maar zeer sterk de vraag of deze landsverordening nog op tijd wet wordt, voordat er een akkoord met een exploitant wordt gesloten’, zegt advocaat Erik Bokkes van Clean Air Everywere.

Duidelijkheid

In de afsluiting van haar pleidooi, concludeert Blom dat het interim-normen stelsel met tijdelijke normen binnen een bepaald tijdsbestek
duidelijkheid schept en perspectief voor burgers en de raffinaderij, zodat voldaan is aan de opdracht die het Gerecht/het Hof in het Hofvonnis aan het Land heeft gegeven.

In het licht van het nieuwe wetgevingsinitiatief met betrekking tot de ontwerp-wet, is het bovendien niet meer dan redelijk dat het Land voor de regeling in haar huidige vorm heeft gekozen.

De tweede vordering die gaat over nieuwe vervangende normen is al in het Hofvonnis bevolen, zodat het Land zich afvraagt wat daar nu nog het belang van is.

Dat belang zit wat de milieubeweging betreft in het feit dat ‘de overheid al 24 jaar bezig is met het tot stand brengen van een landsverordening omtrent milieuregelgeving, maar dat het daar tot op heden nog steeds niet in is geslaagd.’

De rechter doet 20 juli uitspraak om 14.00 uur.

Deel dit artikel