Nieuws Curaçao

Rechtszaak tegen overheid Curaçao om toegang tot schoon water

WILLEMSTAD – De mensenrechtenorganisatie Hende-i-Medio-Ambiente, HiMA sleept de overheid van Curaçao voor de rechter om toegang tot schoon water. De zaak dient morgen in Willemstad.

Op Curaçao zijn honderden families door geldgebrek afgesloten van het water, of zelfs nooit aangesloten op het waternet. dat stellen verschillende mensenrechtenorganisaties in Nederland en op Curaçao. Zij zijn dan ook bezorgd om de huishoudens op het eiland die geen toegang hebben tot schoon water.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Hende-i-Medio-Ambiente, HiMA, heeft tijdens het wegbrengen van voedselpakketten in 2020 en erna bij de meest kwetsbare mensen in het gebied ten oosten van Curaçao moeten constateren dat er alleen al in dit gebied meer dan vijftig huishoudens geen toegang tot schoon water hebben en daarmee ook geen adequate sanitaire voorzieningen.

Geen gehoor

HiMA heeft hiervoor aan de bel getrokken rechtstreeks bij de voorzitter van de Staten van Curaçao die een aan haar gerichte brief heeft doorgestuurd naar het ministerie van SOAW zonder dat maar enige respons volgde.

Ook bij de media is aandacht gevraagd, maar het heeft helaas tot op heden niet geleid tot de nodige actie. Eiseres HiMA heeft geconstateerd dat bejaarden die er nog toe in staat zijn, en behoorlijk wat alleenstaanden en families met kinderen, langs de weg met Jerrycans of losse flessen lopen om water bij familie of buren te halen. Zij hebben daarbij ter plaatse meermalen geconstateerd dat er bij veel huishoudens zelfs geen (water)- leiding van Aqualectra is te vinden.

Ombudsman

De ombudsman van Curaçao heeft in 2012 en in 2020, acht jaar later, opnieuw en samen met de ombudsman van Sint Maarten en de Nationale ombudsman in Nederland al gewezen op de gebrekkige toegang tot schoon drinkwater voor kwetsbare burgers op Curaçao.

Woning zonder Water

Vereniging Hende-i-Medio-AmbienteHende-i-Medio-Ambiente, HiMA is een procedure gestart tegen het Land Curaçao over het recht op toegang tot schoon water en adequate sanitaire voorzieningen voor een groep kwetsbare mensen, waaronder ouderen en minderjarige kinderen. De zaak dient morgen, 6 maart in Willemstad.

HiMA heeft het Nederlands Juristen Comite voor Mensenrechten benaderd, vanwege de procedure in Nederland over het recht op water voor kinderen. In beide procedures spelen dezelfde argumenten en het Land Curaçao beroept zich op de uitspraak in eerste aanleg van de rechtbank Den Haag. Defence for Children Nederland en het Nederlands Juristen Comite voor Mensenrechten zijn in beroep gegaan tegen die uitspraak.

Amicus curiae

Namens en met Defence for Children Nederland en het Nederlands Juristen Comite voor Mensenrechten, als amicus curiae, heeft een speciaal project van de juristenvereniging een brief geschreven aan het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao. In de brief gaan de organisaties in op wat het recht op water voor kinderen omvat en waarom zij niet van het water mogen worden afgesloten.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Een amicus curiae is een persoon of organisatie die geen partij is in een rechtszaak, maar die een rechtbank mag bijstaan ​​door informatie, expertise of inzicht aan te bieden die betrekking heeft op de problematiek in de zaak.

Op deze wijze hopen deze organisaties bij te dragen aan de bescherming van kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden. Zij hopen ten zeerste dat dat het Gerecht in Eerste Aanleg deze amicus brief in overweging wil nemen en dat de brief zal bijdragen aan de onderhavige procedure.

Vordering

HiMA vordert in de rechtszaak morgen dat de overheid van Curaçao zich voldoende inspant om de toegang tot schoon water voor ook sociaal achtergestelde groepen mensen op Curaçao te waarborgen.

Bovendien moet Curaçao haar inspanningen vergroten om iedereen die woont in Curaçao een tappunt van schoon water krijgt in zijn of haar woonsituatie.

Binnen twee maanden na vonnis zou de overheid, wat HiMA betreft, een concreet plan van aanpak aan de organisatie moeten overleggen dat beschrijft wélke inspanningen er concreet wáár binnen wélke termijn gaan worden genomen. Daarin wil de organisatie ook een dwangsom verbinden van 1000 gulden voor elke dag dat Curaçao in gebreke blijft.

Deel dit artikel