Nieuws Curaçao

Recordopbrengsten voor Curaçaose belastingdienst in juni

WILLEMSTAD – In juni heeft de belastingdienst op Curaçao recordopbrengsten geboekt die volgens het ministerie van Financiën hoger waren dan ooit tevoren. Er was ruim 98 miljoen begroot, maar er kwam maar liefst 136 miljoen binnen, een meeropbrengst van bijna 28 miljoen.

Ook de premieopbrengsten vielen hoger uit dan begroot. Bijna 16 miljoen meer werd er binnengehaald. In plaats van 62 miljoen, kwam er bijna 78 miljoen gulden binnen.

Sale juli 2024Sale juli 2024

De meevallers zaten vooral in de winstbelasting, zo’n zeventien miljoen, de onroerendzaakbelasting van bijna acht miljoen en de loonbelasting, zo’n zeven miljoen meeropbrengst. Daarnaast droeg de omzetbelasting bijna 47 miljoen bij, waarvan ruim 13 miljoen afkomstig was van de douane bij invoer.

Structureel

Opmerkelijk is dat 97% van de opbrengsten uit de omzetbelasting en 98% van de loonbelasting afkomstig waren uit lopende verplichtingen, zoals afdrachten of aangiften. Slechts een klein deel van de opbrengsten betrof het aflossen van oude schulden, wat volgens het ministerie het structurele karakter van deze hoge opbrengsten onderstreept.

De toename van de OZB-opbrengsten is te danken aan de aanslagen die momenteel worden opgelegd voor het jaar 2023. Er wordt nu afstemming gerealiseerd tussen de OZB-administratie van de belastingdienst en de registratie van het Kadaster. Hieruit blijkt dat in het verleden niet alle geregistreerde onroerende zaken bij de OZB-heffing betrokken waren. Dit zal resulteren in een aanzienlijk hoger aantal OZB-aanslagen voor het jaar 2023 en naheffingen voor voorgaande jaren.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Daarnaast waren de opbrengsten van de premies voor sociale verzekeringen in juni bijna een kwart hoger dan begroot en ruim dertien procent hoger dan in juni vorig jaar.

Verbetering

De belastingdienst werkt hard aan de verbetering van de dienstverlening en het op orde krijgen van haar eigen administraties en processen. Dit harde werk lijkt vruchten af te werpen, aangezien de opbrengstcijfers blijven stijgen, wat duidt op positieve vooruitgang. Deze resultaten worden versterkt door de compliance-activiteiten van SBAB en de Douane.

Deel dit artikel