Nieuws Curaçao

Referentiekader en leerlijnen Papiaments klaar voor gebruik op scholen

KRALENDIJK – Bonaire heeft een eigen referentiekader en leerlijn voor het schoolvak Papiaments. Deze leerlijn geeft suggesties voor de opbouw en inrichting van het onderwijsaanbod Papiaments voor de verschillende niveaus op school.

Afgelopen maandag is er door het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO een conferentie georganiseerd naar aanleiding van de Referentiekader en leerlijnen Papiaments.

Gedurende de conferentie zijn er presentaties gehouden door verschillende onderwijsexperts. Daarnaast werden de deelnemers ook in de gelegenheid gesteld te oefenen met opdrachten en hun vragen te stellen.

Het doel van het Referentiekader en de uitwerking ervan in een leerlijn is om vanuit meertalig perspectief de positie van het Papiaments als moedertaal en grootste omgevingstaal in en buiten het onderwijs op Bonaire te versterken.

Instrument

Een referentiekader is een instrument dat beschrijft wat leerlingen moeten kunnen en kennen op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan: einde primair onderwijs, vmbo, havo-vwo en mbo. Het beschrijft vier prestatieniveaus voor taalvaardigheid, in een oplopende moeilijkheidsgraad.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Het Referentiekader en de leerlijnen zijn ontwikkeld in samenwerking met een werkgroep van leerkrachten uit het primair en voortgezet onderwijs op Bonaire en is het resultaat van de opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan SLO in Nederland.

Deel dit artikel